Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Niet werken, maar leren

Turkije

Kinderarbeid is een groeiend probleem in Turkije. Niet alleen Turkse kinderen, maar ook steeds meer Syrische kinderen werken in fabrieken, in de landbouw of op straat. Veel families doen seizoensarbeid. Zij reizen van dorp naar dorp om hazelnoten of katoen te plukken. Kinderen reizen en werken met hun famile mee, en gaan soms niet naar school.

Een groeiend probleem

Kinderen die niet naar school gaan zijn kwetsbaar voor misbruik en uitbuiting. Zo moeten veel jongens en meisjes werken om bij te dragen aan het familie-inkomen. Het werk dat deze kinderen doen varieert van meehelpen in het huishouden tot het doen van zwaar en gevaarlijk werk in de landbouw of in fabrieken. Kinderarbeid kwam al voor onder Turkse kinderen, maar is sinds de Syrië-crisis een groeiend probleem.

Kinderen die werken in plaats van leren, zijn kwetsbaar voor misbruik en uitbuiting.

Wat doet UNICEF?

Onderwijs en kinderarbeid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kinderen die niet naar school gaan, lopen meer risico op misbruik en uitbuiting. Daarom zetten we ons met dit programma in voor zowel het toegankelijk maken van kwalitatief goed onderwijs als voor het voorkomen van kinderarbeid.

We geven speciale aandacht aan Syrische kinderen die buiten vluchtelingenkampen in zogenaamde gastgemeenschappen verblijven. De kinderen in deze gemeenschappen krijgen les in 'ploegendiensten': 's ochtends gaan de Turkse kinderen naar school en 's middags de Syrische. UNICEF zorgt ervoor dat leraren worden opgeleid en getraind. Samen met de overheid en een lokale bank hebben we een 'teacher incentive' programma opgezet. Dankzij dit programma krijgen Syrische leraren die kinderen in Turkije les willen geven een maandelijkse vergoeding voor hun werk.

'Inclusief onderwijs' speelt in dit programma een belangrijke rol. Dit betekent dat alle kinderen een even grote kans hebben om onderwijs te volgen: zowel meisjes als jongens, Syrische en Turkse kinderen, kinderen met en zonder handicap. Het schoolcurriculum wordt aangepast, zodat het beter aansluit bij de behoeften van alle leerlingen. Ook pleiten we ervoor dat het Syrische schoolcurriculum en Syrische diploma's worden erkend in Turkije.

We werken samen met bedrijven in onder andere de kledingsector om kinderarbeid in de katoen- en textielproductie op te sporen en aan te pakken. Een eerste stap is het in kaart brengen van kinderarbeid in de productieketen: van de katoenvelden tot de textielfabrieken.

Wat willen we bereiken?

  • Alle kinderen in Turkije hebben toegang tot kwalitatief goed en inclusief onderwijs.
  • Kwetsbare kinderen worden beschermd tegen misbruik en uitbuiting, zoals kinderarbeid.

Turkije: Niet werken, maar leren

Doneer nu

Gerelateerd aan dit onderwerp