Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Moeder- en babyzorg op het eerste moment

Nepal

Ingebed in het Himalaya gebergte ligt Nepal, het thuis van sherpa’s, boeddhistische tempels en de Mount Everest. Het land is volledig omringd door andere landen, met in het zuiden India en in het noorden de regio Tibet. Nepal is een multi-etnisch, multicultureel, multireligieus en meertalig land met een inwoneraantal van 29,3 miljoen mensen. Ondanks een burgeroorlog van 1996 tot 2006, heeft het land een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Toch blijft het een erg arm land met een groot verschil tussen arm en rijk, stad en platteland.

Nepalese kindervoetjes

Nepalese kindervoetjes

De bovenlaag van de Nepalese bevolking heeft snelle toegang tot gezondheidszorg, maar voor het arme deel van de bevolking is dit een heel ander verhaal. Zij leven vaak in afgelegen, bergachtige gebieden en hebben hierdoor erg moeilijk toegang tot gezondheidszorg. Juist deze acute zorg is tijdens een bevalling vaak het hardst nodig, maar voor de armste veertig procent van de bevolking is er slechts bij 1 op de 5 bevallingen een ervaren hulpverlener aanwezig. In 2015 zijn er in Nepal 21.000 kinderen onder de vijf jaar gestorven aan makkelijk te voorkomen oorzaken. Meer dan de helft van deze sterfgevallen gebeurde tijdens de geboorte of in de eerste maand van het leven van de baby’s. Dit is een kritieke periode voor zowel moeder als kind en juist in die tijd is toegang tot goede zorg ontzettend belangrijk.

Programma

Het overlijden van deze pasgeborenen kan worden voorkomen door simpele, goedkope interventies zoals het bewustmaken van de voordelen van borstvoeding, het beademen van baby’s en het voorkomen van infecties. Maar in een land als Nepal, met lage inkomsten, specifieke culturele en sociale normen en moeilijk te bereiken gebieden, is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Samen met de Nepalese overheid heeft UNICEF daarom dit programma opgezet om het gezondheidssysteem en de klinische zorg voor baby’s in het land te verbeteren en versterken. Hiermee zal uiteindelijk het aantal doodgeboren kindjes of baby’s die sterven in de eerste paar dagen van hun leven sterk worden terug gedrongen.

Een zwangere vrouw wordt onderzocht

Een zwangere vrouw wordt onderzocht

Een belangrijk onderdeel van dit programma is verpleegkundigen bewust maken over het belang van reanimatie en beademing bij pasgeboren baby’s. In de zogenaamde ‘Golden Minute’, de eerste minuut nadat een baby is geboren, kan het beheersen van deze techniek een kwestie van leven of dood betekenen voor de baby’s die niet uit zichzelf beginnen met ademen. Dankzij dit programma hebben hulpverleners toegang tot de juiste materialen en worden ze getraind in het gebruik van bijvoorbeeld een ballonpomp voor de reanimatie van de baby’s. Het programma wordt geïntroduceerd in vier (sub-)regionale ziekenhuizen, acht zonale ziekenhuizen en elf district ziekenhuizen om zowel de stedelijke gebieden als het platteland te bereiken.

Dit programma wil de allerjongste Nepalese bewoners een kans geven op te groeien en alles uit het leven te kunnen halen wat er in zit.  

Wat we willen bereiken

  • Door middel van voorlichtingen en het Helping Babies Breathe programma wil UNICEF de kindersterfte tijdens de ‘Golden Minute’ aanzienlijk verminderen.
  • De toegang tot professionele, acute zorg voor zowel moeder als kind willen we vergroten door op regionaal, zonaal en district niveau de kwaliteit van de hulpverlening te verbeteren. Op deze manier verkleinen we met dit programma het aantal sterfgevallen van baby’s tijdens de bevalling en in de eerste maand na de bevalling.

Gerelateerd aan dit onderwerp

Help babysterfte voorkomen

Geef nu