Leren in plaats van werken in Bangladesh

Bangladesh

Hoewel Bangladesh een veelbelovende economie heeft, is armoede er nog steeds aan de orde van de dag. Bijna de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Nog te veel kinderen moeten werken.

Lage lonen

Bangladesh staat bekend om de lage lonen: sommige arbeiders verdienen slechts 22 dollarcent per uur. Bovendien hebben werknemers, vaak vrouwen en meisjes, te maken met lange werktijden, gebrekkige kinderopvang en weinig tot geen mogelijkheden om borstvoeding te geven tijdens de werkdag.

Door de lage lonen kunnen ouders maar moeilijk rondkomen. Daarom moeten veel kinderen werken en kunnen ze niet naar school. In Bangladesh zijn ongeveer 1,7 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar aan het werk. Voor werkgevers zijn kinderen goedkope krachten die makkelijk te beïnvloeden zijn.

Wat doet UNICEF?

UNICEF werkt samen met de overheid en partners om kinderopvang beschikbaar te maken in de sloppenwijken van Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. Vaak is de fabriek waarin ouders werken te ver van huis, waardoor kinderen overdag thuis of bij buren verblijven. Bij de kinderopvang kunnen werkende moeders hun kinderen veilig achterlaten. Er worden ook kleuterscholen opgezet, waar kinderen vanaf vier jaar terecht kunnen om spelenderwijs te leren.

De meest kwetsbare families krijgen kinderbijslag, een maandelijks geldbedrag dat de families vrij kunnen besteden. Om de kinderbijslag te ontvangen moeten ouders hun kinderen naar school sturen. Daarnaast mogen ze hun kinderen geen gevaarlijk werk laten doen en meisjes niet uithuwelijken voordat ze 18 jaar zijn.

Onderwijs geeft kinderen in Bangladesh structuur en hoop voor de toekomst.

Onderwijs geeft kinderen in Bangladesh structuur en hoop voor de toekomst.

Water in de sloppenwijken

In de sloppenwijken werkt UNICEF aan het verbeteren van het watersysteem. We willen dat alle families die daar wonen toegang hebben tot schoon drinkwater. Een groot probleem is dat bijna de helft van de kinderen jonger dan vijf jaar iondervoed is. We zorgen ervoor dat ouders voorlichting krijgen over het belang van borstvoeding voor baby’s en van gezonde voeding voor peuters en kleuters. Daarnaast krijgen ondervoede kinderen voedingssupplementen, zoals vitamine A.

Tieners en jongeren kunnen terecht bij clubs, waar ze voorlichting krijgen over hun (seksuele) gezondheid en rechten. Daar kunnen ze ook ze andere jongeren ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan.

Zapplive

Zes weken lang komt het TV programma Zapplive in actie vóór UNICEF en tégen kinderarbeid. UNICEF ambassadeur en presentator Klaas van Kruistum roept kinderen in heel Nederland op om in actie te komen voor de ruim 1,7 miljoen kinderen in Bangladesh die moeten werken. Zo kunnen kinderen in Nederland bijvoorbeeld cakejes bakken, flessen inzamelen en andere dingen organiseren om geld op te halen voor hun werkende leeftijdsgenootjes. Tijdens de uitzendingen op zaterdagochtend op NPO3 laat Klaas zien wat hij heeft ervaren in Bangladesh. Hij heeft hier een aantal kinderen bezocht en met hen gesproken. Twee van deze kinderen zijn de meisjes Ruma en Junuba, die elke dag plastic verzamelen op de vuilnisbelt waar ze wonen. Hun ouders hebben te weinig geld om de meisjes naar school te kunnen laten gaan. Er is hoop voor kinderen als Ruma en Junuba: er is een door UNICEF gesteund schooltje waar ze naartoe kunnen als ze daar tijd voor hebben. Zo kunnen de werkende kinderen toch nog leren voor een betere toekomst.

Zapplive in actie voor UNICEF in Bangladesh

Doe mee

Gerelateerd aan dit onderwerp