Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Happiness voor vroeggeborenen

Zuid-Afrika

Zuid-Afrika wordt gezien als een fijn vakantieland, maar de ongelijkheid onder de bevolking is bijna nergens ter wereld zo hoog. Dit ondanks de aanwezigheid van een overvloedig aanbod van natuurlijke hulpbronnen. De economische groei is de afgelopen jaren bijna tot stilstand gekomen en de (jeugd)werkloosheid is hoog. Armoede is een groot probleem en maakt gezinnen en kinderen kwetsbaar. Zeker de allerkleinste baby’s zijn broos in het zuidelijkste land van Afrika.

De 14 weken oude Sibusiso slaapt in zijn moeders schoot

De 14 weken oude Sibusiso slaapt in zijn moeders schoot

De grootste problemen bij kindersterfte in Zuid-Afrika zitten in de neonatale periode, de eerste vier weken na de geboorte. 11 tot 12 per 1000 baby’s overleden tussen 2012 en 2015 in deze eerste weken van hun leven. Sterfte onder pasgeborenen zorgt zo voor de helft van alle sterfgevallen van baby’s tot 1 jaar oud en een derde tot 5 jaar. Waar het totale cijfer van kinderen onder 5 jaar al jaren snel afneemt, blijft babysterfte in de eerste maand al jaren ongeveer gelijk. UNICEF zet zich daarom in voor de allerkleinsten in Zuid-Afrika.

Programma

UNICEF helpt de regering en lokale partners met het adresseren van aspecten die adequate zorg en voeding verhinderen. Zuid-Afrika heeft de afgelopen decennia al grote stappen gemaakt op het gebied van gezondheidszorg, maar voor pasgeborenen is dit niet genoeg. Onderzoek heeft aangetoond dat borstvoeding, Kangaroo-moederzorg en continue positieve luchtwegdruk (CPAP) effectieve manieren zijn om kinderen te redden. Postnatale zorg moet nog op grote schaal geïmplementeerd worden.

Wat we willen bereiken

 • Versterken van het zorgsysteem voor pasgeborenen door middel van HHAPINESS-strategie.

  • Verbeter het gezondheidssysteem (Health System) voor moeders en baby’s.

  • Verbetering van kennis van zorgaanbieders (Health Care providers) in de maternale en neonatale zorg.
  • Vermindering van sterfgevallen als gevolg van verstikking (Asphyxia).
  • Minder overlijden door vroeggeboorte (Prematurity).
  • Verminder sterfgevallen als gevolg van Infectie.
  • Ter ondersteuning van de Neonatal Survival Strategy.
    
 • Opbouwen van capaciteit van zorgpersoneel voor het effectief leveren van diensten voor moeders en pasgeborenen.
   
 • Analyseren van de knelpunten en verkennen van strategieën voor het versterken van het systeem en maatschappelijke betrokkenheid. Zo kan zorg voor moeders en kinderen voortgezet worden.
   
 • Belangenbehartiging bij vroeggeboorte en vergroten van kennis, praktijken en gedrag, waaronder borstvoeding, aanvullende voeding en monitoren van groei.

Gerelateerd aan dit onderwerp

Help babysterfte voorkomen

Geef nu