Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Goed Eten om Goed te Groeien

Guatemala

In Guatemala is bijna de helft van alle kinderen, jonger dan vijf jaar, chronisch ondervoed. UNICEF gaat de gemeenschappen in om samen met een team van voedingsdeskundigen zoveel mogelijk kinderen te voorzien van betere voeding. 

Met dit programma willen UNICEF en partners er alles aan doen om zowel chronische als acute ondervoeding in drie Guatemalteekse departementen tegen te gaan.

Met dit programma willen UNICEF en partners er alles aan doen om zowel chronische als acute ondervoeding in drie Guatemalteekse departementen tegen te gaan.

Met dit programma willen UNICEF en partners er alles aan doen om zowel chronische als acute ondervoeding in drie Guatemalteekse departementen tegen te gaan.

15,8
miljoen

inwoners in Guatemala

48
procent

van de inwoners in Guatemala is kind

46,5
procent

van de kinderen, jonger dan vijf jaar, is chronisch ondervoed

Ondervoede kinderen

Het prachtige Guatemala wordt overschaduwd door een schrijnend probleem: het land kent het hoogste percentage (46,5%) chronisch ondervoede kinderen, jonger dan vijf jaar, van Latijns-Amerika. Een kind kan chronisch ondervoed raken wanneer het langdurig te weinig goede voeding binnenkrijgt. Armoede en slechte basisvoorzieningen spelen een rol, maar ook een gebrek aan kennis over goede voeding. Steeds meer kinderen kampen ook met acute ondervoeding wegens voedseltekorten door onder andere klimaatverandering. De gevolgen zijn groot: niet alleen kunnen kinderen een permanente groeiachterstand oplopen, ook de ontwikkeling van een kind komt in gevaar, en daarmee de prestaties op school en in de latere toekomst. 

Wat doet UNICEF

Met dit programma willen UNICEF en partners er alles aan doen om zowel chronische als acute ondervoeding in drie Guatemalteekse departementen tegen te gaan. Wij ondersteunen het opzetten en trainen van voedingsnetwerken. Zo kunnen lokale sleutelfiguren voorlichting geven aan ouders in hun eigen gemeenschap over goede voeding, hygiëne en sanitaire voorzieningen. Ook trainen wij sleutelfiguren in het screenen en monitoren van kinderen op ondervoeding en leren wij hen de vervolgstappen: voorlichting, behandeling of doorverwijzing naar een gezondheidscentrum. UNICEF verstrekt ook therapeutische voeding, zoals Plumpy’Nut, zodat acuut ondervoede kinderen behandeld kunnen worden. 

Dit is Melandra (3 jaar oud) en haar moeder Martha. Melandra is slechts 79 centimeter, veel te klein voor een driejarige. Ze kreeg sinds haar geboorte niet de voeding die ze nodig had, waardoor ze is achtergebleven in haar groei en ontwikkeling, met gevolgen voor haar kansen in de toekomst. UNICEF doet er alles aan om dit probleem in Guatemala te voorkomen. Momenteel worden Melandra’s groei en gewicht regelmatig gemonitord, om ervoor te zorgen dat zij nu wel de voeding krijgt die ze nodig heeft. Ook Melandra’s moeder wordt begeleid: ze is opnieuw zwanger en wordt voorgelicht over het belang van borstvoeding voor haar ongeboren kind, zodat hij of zij het leven optimaal kan starten. 

Gestelde doelen 2019

  • UNICEF wil minstens 80 voedingsnetwerken opzetten. Sleutelfiguren in deze netwerken, zoals lokale gezondheidswerkers, vroedvrouwen en lokale leiders worden getraind in het geven van voorlichting over goede voeding, hygiëne en gebruik van sanitaire voorzieningen. 
  • 200 vroedvrouwen trainen in het geven van voorlichting over borstvoeding. 
  • 80 screeningscampagnes op chronische en acute ondervoeding uitvoeren. Tijdens deze campagnes worden kinderen gescreend op ondervoeding en worden zij doorverwezen voor behandeling als dat nodig is.
  • Minstens 80 voedingsplannen worden door sleutelfiguren uit de gemeenschap ontwikkeld. Met deze voedingsplannen leren gemeenschappen, en specifiek ouders, wat goede voeding is. 

Gerelateerd aan dit onderwerp