Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Can't Wait to Learn

Soedan

Nieuwe hoop voor kinderen in afgelegen gebieden van Soedan dankzij het innovatieve programma Can't Wait to Learn.

Cant wait to learn meisje met table
43
miljoen

inwoners in Soedan

21
miljoen

kinderen in Soedan

waarvan 3 miljoen niet naar school gaan

2,6
miljoen

kinderen in Soedan hebben behoefte aan urgente humanitaire hulp

Can’t Wait to Learn

Drie miljoen kinderen in Soedan gaan niet naar school. Dat komt onder andere door conflicten en overstromingen, maar ook omdat er in afgelegen gebieden vaak niet voldoende scholen zijn of het onderwijsniveau laag is. Ook deze kinderen willen leren lezen, schrijven én rekenen. UNICEF en War Child brengen daar verandering in met Can’t Wait to Learn. Dankzij dit innovatieve programma leren kinderen lezen, schrijven en rekenen met behulp van tablets.

Tablets op zonne-energie

Bij het programma Can’t Wait to Learn maken we gebruik van tablets die werken op zonne-energie - Soedan heeft gemiddeld tien zonuren per dag. De games kunnen bovendien goedkoop en eenvoudig aangepast worden aan andere landen en culturen, want de software is open soure. Het lesprogramma van Can’t Wait to Learn sluit aan bij het nationale curriculum, zodat kinderen op elk moment kunnen overstappen naar het reguliere onderwijs.

Wat doet UNICEF nog meer

Samen met de Soedanese overheid zorgt UNICEF ervoor dat kinderen in afgelegen gebieden toegang hebben tot goed onderwijs met behulp van de tablets. Wij bouwen samen met gemeenschappen nieuwe klaslokalen, waar kinderen veilig kunnen spelen en leren. Bij gebrek aan gekwalificeerde docenten traint UNICEF volwassenen in het gebruik van de tablets en de begeleiding van kinderen in de gemeenschap. Kinderen kunnen in hun eigen tempo leren en via de tablets kunnen hun vorderingen worden bijgehouden. 

Een groep kinderen uit Soedan spelen geconcentreerd een wiskundespel met een tablet

Een groep kinderen uit Soedan spelen geconcentreerd een wiskundespel met een tablet 

“Wat mij het meest opviel was dat jongens en meisjes door elkaar in het klaslokaal zaten, iets dat voorheen ondenkbaar was in Soedan”

Osama, medewerker UNICEF Soedan

Gestelde doelen 2021-2022

  • 36.000 Soedanese kinderen in afgelegen gebieden leren lezen, schrijven en rekenen met behulp van tablets die werken op zonne-energie.
  • 240 onderwijsruimtes worden gebouwd.
  • 400 lokale begeleiders krijgen een training in het gebruik van de tablets en het managen van een klaslokaal.                  
  • Er worden 6 e-learning afdelingen opgezet binnen het ministerie van Onderwijs.

4 resultaten die we tot nu toe bereikt hebben

  • 6.453 kinderen hebben leren lezen, schrijven en rekenen.
  • 85 onderwijsruimtes zijn opgezet en voorzien van accessoires. Ook zijn 78 zonne-energie installaties geïnstalleerd.
  • 100 lokale begeleiders zijn getraind in het gebruik van de tablets en het managen van een klaslokaal.
  • Er zijn 4 afdelingen opgezet binnen het ministerie van Onderwijs.

Gerelateerd aan dit onderwerp