De bescherming van vluchtelingen- en migrantenkinderen moet een prioriteit zijn voor de EU

23 juni 2018

GENÈVE - Vooruitlopend op de komende bijeenkomsten van de Europese Raad over asiel en migratie, dringt UNICEF er bij alle leiders op aan prioriteit te geven aan de bescherming van kinderen, ongeacht de migratiestatus van hun ouders. Dat zegt Afshan Khan, hoofd vluchtelingopvang van UNICEF. 

'In elk nieuw EU-migratiebeleid moet rekening worden gehouden met de behoefte aan veilige doorgangen en legale routes voor vluchtelingen- en migrantenkinderen en hun gezinnen, evenals tijdige toegang tot asiel- en hervestigingsprocessen en mogelijkheden voor gezinshereniging.

Hoewel het versnellen van asielprocedures voordelen zou kunnen opleveren voor kinderen, is het van cruciaal belang dat er rechtsbijstand, de mogelijkheid in beroep te gaan en andere vormen van juridische bijstand beschikbaar zijn. Gezondheids-, onderwijs- en beschermingsvoorzieningen moeten ook volledig toegankelijk zijn.

Geen enkel kind mag ooit in bewaring worden gesteld vanwege zijn migratiestatus. Detentie, zelfs voor een korte periode, kan een verwoestend effect hebben op de geestelijke gezondheid, het welzijn en de ontwikkeling van een kind.

Alternatieven voor detentie zoals pleegzorg, zelfstandig wonen onder toezicht, en gemeenschapsgerichte accommodaties voor gezinnen bestaan ​​en hebben bewezen effectief te zijn.

De lidstaten zijn verplicht de rechten van alle kinderen krachtens het VN-Kinderrechtenverdrag  te beschermen.

UNICEF blijft bereid om de EU te ondersteunen bij haar inspanningen om de rechten van elk kind te beschermen en te bevorderen.'