EU en UNICEF geven 62 miljoen voor onderwijs aan Syrische kinderen

2 oktober 2015

UNICEF en de Europese Unie hebben een overeenkomst bereikt om meer dan 2 miljoen kinderen die slachtoffer zijn van het conflict in Syrië betere toegang te geven tot onderwijs in een veilige omgeving. De subsidie van 62 miljoen euro maakt een grotere inzet op onderwijs mogelijk in Syrië, Libanon en Turkije.

Nederlandse woordvoerders in de regio op dit onderwerp zijn in Libanon Sinone Vis, in Syrië Bart Vrolijk en in Turkije Lieke van de Wiel.

De omvang van de onderwijscrisis in Syrië en buurlanden is schokkend: 2,7 miljoen kinderen gaan niet naar school. Eén op de vier scholen in Syrië is buiten gebruik, 52.500 leraren hebben hun post moeten verlaten en er is ruim 625 miljoen euro schade aan schoolgebouwen. In de buurlanden van Syrië gaat bijna de helft van de kinderen niet naar school. Vooral in Turkije en Libanon zijn de scholen overvol en zijn er te weinig middelen beschikbaar. Ruim 7,6 miljoen Syrische kinderen hebben daarnaast dringend behoefte aan humanitaire hulp.

"De behoeften zijn enorm. De EU is een voorloper wat betreft de reactie op de Syrische crisis. Met name in de onderwijssector, waar nauw wordt samengewerkt met UNICEF en de regeringen van de buurlanden", aldus Johannes Hahn, Europees Commissaris voor Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen.

UNICEF en de EU waarschuwen dat een hele generatie Syrische kinderen verloren dreigt te gaan. Investering in onderwijs is hard nodig om ervoor te zorgen dat kinderen zich blijven ontwikkelen. Zij zijn nodig om het land weer op te bouwen. Initiatieven zoals UNICEF’s ‘No Lost Generation’ (waarvan de EU een van de belangrijkste partners is), stimuleert toegang tot onderwijs - inclusief alternatieve onderwijsmogelijkheden - voor miljoenen kwetsbare kinderen.

"De toegezegde subsidie zal helpen om Syrische kinderen weer een enigszins normaal leven te geven en vooruitzicht op een betere toekomst”, zegt Hahn. “Ondanks deze inspanningen, zullen nog steeds veel kinderen geen toegang hebben tot school. Alle partners zullen hun krachten moeten bundelen om ervoor te zorgen dat het recht op onderwijs voor deze kinderen wordt gewaarborgd. De EU zal zich blijven inzetten voor dit doel, vooral in nauwe samenwerking met UNICEF.”

Een deel van de steun zal worden verstrekt uit het nieuw opgerichte ‘Regional Trust Fund’. Dit fonds is de EU’s eerste subsidie-instrument met een regionaal bereik.

“Ons partnerschap met de Europese Unie zal hulp voor Syrische kinderen op grote schaal mogelijk maken. Het is absoluut essentieel dat deze kinderen de mogelijkheid krijgen om hun opleiding voort te zetten. Het zijn niet alleen hun levens die op het spel staan, maar ook de toekomst van hun land en regio”, zei Geeta Rao Gupta, adjunct directeur van UNICEF Internationaal.