Pleidooi voor mensenrechteneducatie op Nederlandse scholen

22 juni 2015

Mensen- en kinderrechten moeten een vast onderdeel worden van het onderwijs op scholen in Nederland. Dat bepleit het Platform Mensenrechteneducatie, waaronder Amnesty International, het NJCM en UNICEF Nederland, vandaag tijdens een bijeenkomst met het platform #onderwijs2032. Deze commissie is door het kabinet ingesteld om advies te geven over een nieuw schoolcurriculum.

“Kinderen in Nederland weten niet goed wat hun rechten zijn, of wat ze precies inhouden”, zegt Kirsja Oudshoorn van Amnesty International, “Het is cruciaal dat hier gerichte aandacht voor komt. Het gaat over heel concrete thema’s zoals de rechten van een kind als je ouders scheiden, wat het recht op privacy inhoudt en wat je rechten zijn als je gepest wordt. Elk kind moet dat weten”.

Onderzoek wijst uit: leraren en docenten willen wel

Uit onderzoek van UNICEF Nederland dat vandaag gepresenteerd wordt, blijkt veel behoefte te bestaan aan kinderrechteneducatie onder docenten in het basis- en voortgezet onderwijs. Bijna 80% van de basisschoolleerkrachten vindt kinderrechteneducatie (zeer) belangrijk. In het voortgezet onderwijs geldt dit voor ruim 60% van de docenten. Toch besteedt slechts een minderheid van de scholen er structureel aandacht aan. “Als mensen- en kinderrechteneducatie niet verplicht is in het onderwijs, leren sommige kinderen wel over hun rechten en andere niet”, vertelt Sabine de Jong, kinderrechtendeskundige bij UNICEF Nederland.

Geen nieuw vak

Het Platform Mensenrechteneducatie pleit niet voor een nieuw vak, maar voor mensen- en kinderrechteneducatie als overkoepelende kapstok voor verschillende maatschappelijke thema's die in de klas of op school spelen. In landen waar kinderen op school wel leren over mensen – en kinderrechten, zijn grote verbeteringen zichtbaar. “Leerlingen presteren beter en er wordt minder gepest”, vertelt De Jong van UNICEF Nederland, “ook de relatie tussen leraren, leerlingen, ouders en de buurt verbetert. Dat onderstreept ons pleidooi om kinderrechteneducatie ook in Nederland in te voeren.”

Brede steun voor een verankering in het curriculum

Ook vanuit internationaal perspectief is er een roep om structurele aandacht voor kinderrechten.Het VN- Kinderrechtencomité, het orgaan dat toeziet op de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag in Nederland, deed de Nederlandse regering vorige week de aanbeveling om kinderrechteneducatie te verankeren in het schoolcurriculum.