Jaarbericht Kinderrechten 2014: verontrustende cijfers kinderrechtenschendingen

17 juni 2014

UNICEF Nederland en Defence for Children presenteren op dinsdag 17 juni 2014 in Den Haag het Jaarbericht Kinderrechten 2014 met daarin een overzicht van de kinderrechtensituatie in Nederland.Het Jaarbericht heeft dit jaar een zilveren randje omdat het VN-Kinderrechtenverdrag 25 jaar bestaat. Een mijlpaal om te vieren dat er al veel is bereikt, maar toch zijn er ook in Nederland nog altijd tienduizenden kinderen het slachtoffer van kinderrechtenschendingen, zo blijkt uit dit Jaarbericht.

2013nederland kinderenalgemeen11

Tijdens de aanbieding van het Jaarbericht aan de Vaste Kamercommissie van Veiligheid en Justitie, doorlopen de commissieleden een quiz, waarin zij de cijfers verbinden met het thema waar deze betrekking op hebben.

Cijfers

Het Jaarbericht Kinderrechten zet elk jaar de belangrijkste cijfers over de kinderrechtensituatie in Nederland op een rij. In 2014 zijn er nog altijd tienduizenden kinderen in Nederland het slachtoffer van ernstige kinderrechtenschendingen. Juist voor kwetsbare kinderen verbetert er weinig:

  • 260 minderjarige slachtoffers van uitbuiting, een toename van 17% ten opzichte van 2012 en ruim een verdubbeling sinds 2009.
  • 10.587 meldingen over kinderporno. In 2010 ging het nog om 1.260 meldingen. Het gaat om kinderpornografie die in Nederland op servers staat, daarmee staat Nederland in de top 3 van landen waar kinderporno wordt gehost, op basis van cijfers van gemeld strafbaar materiaal.
  • Van alle strafrechtelijk opgesloten kinderen in justitiële jeugdinrichtingen zit 74% in voorarrest in afwachting van een uitspraak van de rechter over hun zaak. Bijna 7.000 kinderen zijn in verzekering gesteld, waarbij de meeste een nacht of meer doorbrengen in een politiecel.
  • In 2013 werd er van 2.368 minderjarigen DNA-materiaal opgeslagen in de DNA-databank voor Strafzaken. Eind 2013 stonden er in deze databank maar liefst 22.649 DNA-profielen geregistreerd op basis van een jeugdveroordeling. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2009.
  • 2.511 kinderen uit het buitenland mochten niet naar hun vader of moeder komen die legaal in Nederland woont door de bijzonder kind-onvriendelijke gezinsmigratieregels.

De cijfers uit het Jaarbericht Kinderrechten moeten de overheid helpen om het beleid te toetsen aan het VN-Kinderrechtenverdrag. Zowel in wetgeving, beleid als in de praktijk is een betere naleving van kinderrechten dringend noodzakelijk. UNICEF Nederland en Defence for Children roepen de overheid op haar verantwoordelijkheid in deze te nemen en structurele verbeteringen door te voeren. Voor kinderrechtenschendingen moet ‘zero-tolerance’ gelden!

25 jaar kinderrechten

Het VN-Kinderrechtenverdrag is het meest geratificeerde verdrag ter wereld en bestaat in 2014 25 jaar. Dat betekent 25 jaar in een Verdrag vastgelegde kinderrechten, 25 jaar verplichtingen voor alle staten om die rechten te realiseren en 25 jaar oplettende kinderrechtenorganisaties die aan de bel trekken over kinderrechtenschendingen. Zo heeft het Verdrag bijgedragen aan het verbeteren van de levensomstandigheden van kinderen wereldwijd. Tegelijkertijd kunnen we constateren dat veel kinderen niet eens hun basisrechten gerealiseerd zien.