Lid Raad van Toezicht

Voor de Raad van Toezicht van UNICEF Nederland zoeken wij een collega-toezichthouder met een groot hart voor kinderen. Kandidaten dienen een solide netwerk binnen het bedrijfsleven te hebben. Affiniteit met communicatie / marketing en nieuwe media is een pré.

Missie

UNICEF komt op voor de rechten van kinderen, waar ook ter wereld. UNICEF Nederland werft voor UNICEF fondsen voor hulpprogramma's die in 155 landen worden uitgevoerd en wij geven voorlichting over kinderrechten en het werk van UNICEF. Bovendien monitort UNICEF Nederland de mate waarin de Nederlandse regering zich houdt aan het Verdrag voor de Rechten van het Kind, in zowel haar binnenlands als buitenlands beleid.

Organisatie

UNICEF Nederland is één van de grootste goede-doelen organisaties in Nederland. Het is een zelfstandige stichting die op basis van een samenwerkingsovereenkomst met het wereldwijde UNICEF verbonden is. Wij zijn één van de 34 ‘nationale comités voor UNICEF die vanuit de rijkere landen het werk van UNICEF mogelijk maken. UNICEF Nederland heeft ongeveer 100 medewerkers en het werkt nauw samen met een groot netwerk van vrijwilligers, organisaties en bedrijven. De organisatie wordt geleid door een directeur, ondersteund door vijf afdelingsmanagers.
Taken van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht toetst of de directeur bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van UNICEF Nederland. Verder toetst de Raad of de directeur een zorgvuldige, evenwichtige afweging van belangen heeft gemaakt van allen die bij de organisatie zijn betrokken. De Raad heeft daarnaast de rol van werkgever en adviseur van de directeur.

Samenstelling van de Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een mogelijkheid van een tweede termijn. De Raad bestaat uit maximaal acht leden en komt ten minste vijf keer per jaar bijeen, en zoveel meer als de toezichthoudende en adviserende taak dit noodzakelijk maakt. Formele commissies van de Raad zijn de Remuneratiecommissie en de Auditcommissie. De leden zijn onafhankelijk en onpartijdig en kunnen uitsluitend een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten ontvangen.

Profiel lid van de Raad van Toezicht

Voor leden van de Raad van Toezicht hanteren wij de volgende profieleisen:

 • Affiniteit met het onderwerp kinderrechten en het werk van UNICEF;
 • Brede kijk en betrokkenheid op de samenleving;
 • Brede bestuurlijke ervaring;
 • Strategisch inzicht en het hebben van een helicopterview;
 • Zicht hebben op bestuurlijke processen en verhoudingen (toezichthouder versus bestuurder);
 • Kritisch-analytisch oordeelsvermogen;
 • Vermogen en attitude om de directeur met raad en als klankbord terzijde te staan vanuit een kritische en onafhankelijke houding;
 • Mede verantwoordelijk kunnen zijn voor het totale toezicht op ‘de Stichting’ en niet alleen op een deelaspect;
 • Communicatief vaardig en beschikken over goede vergadertechnieken;
 • Integer en sociaal voelend.
 • Beschikbaarheid voor minimaal de duur van een termijn van vier jaar;
 • Bereidheid en beschikbaarheid om minimaal vijf vergaderingen (per jaar) van de RvT voor te bereiden en bij te wonen en daarnaast beschikbaar te zijn voor advies aan de directie, waar nodig in het kader van subcommissies;

Selectieprocedure

Belangstelling voor de functie kan tot 10 september 2017 getoond worden door het toesturen van een schriftelijke motivatie en curriculum vitae aan de selectiecommissie, bestaande uit de voorzitter en
vicevoorzitter van de Raad. De reactie dient te worden gericht aan UNICEF Nederland, Postbus 95375, 2509 CJ Den Haag, p/a Joost Oostlander. Na een eerste beoordeling van de reacties wordt besloten welke kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. Vóór benoeming
worden referenties ingewonnen, en wordt een VOG van de kandidaat gevraagd.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joost Oostlander, secretaris voor de Raad van
Toezicht – joostlander@unicef.nl, 0651889800.

We stellen acquisitie naar aanleiding van deze advertentie niet op prijs.