Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Consultant: alternatieven voor vreemdelingendetentie van kinderen in Nederland

Achtergrond project

In Nederland worden vreemdelingenkinderen in bewaring gesteld als onderdeel van de asielprocedure. Dit gebeurt ten behoeve van gedwongen uitzetting, en – in mindere mate – ook in de vorm van grensdetentie bij binnenkomst in Nederland. In 2018 ging het om in totaal 210 kinderen.

UNICEF Nederland vindt dit zorgelijk, omdat detentie schadelijke effecten heeft op kinderen en er geen bewezen impact is op terugkeercijfers. Omdat vluchtelingen- en migrantenkinderen extra kwetsbaar zijn, hebben overheden volgens het VN-Kinderrechtenverdrag (art. 22) de verantwoordelijkheid deze kinderen extra goed te beschermen.

UNICEF Nederland bepleit dan ook dat vluchtelingen- en migrantenkinderen in Nederland niet in detentie worden geplaatst en dat er actief wordt gezocht naar alternatieven voor detentie.

Er bestaan in andere landen, binnen en buiten Europa, succesvolle alternatieven voor vreemdelingendetentie.

In bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk heeft het “Family Returns Process” met succes de detentie van gezinnen met kinderen verminderd. Gezinnen worden in open centra gehuisvest met regelmatige check-ups. In Duitsland worden kinderen niet gedetineerd voor uitzetting, maar geplaatst in speciale centra voor families en gedeelde flats met extra monitoring. Zweden gebruikt onder meer supervisie als alternatief voor detentie. Ook buiten Europa bestaan er goede voorbeelden.

Opdracht en doel van de consultancy

Het in kaart brengen van (bestaande) succesvolle alternatieven voor vreemdelingendetentie voor kinderen, voor zowel alleenreizende kinderen als kinderen in gezinnen, door het bundelen van deze informatie in een kort rapport.

De focus dient te liggen op alternatieven voor vreemdelingdetentie en ‘best practices’ binnen andere Europese landen. In overleg met de projectcoördinator kan ook overwogen worden te kijken naar alternatieven in Westerse landen buiten Europa. Onderzocht dient te worden welke effectieve alternatieven in de Nederlandse context zouden kunnen worden toegepast.

Verwachte resultaten van de consultancy

Oplevering van een beknopt Nederlandstalig rapport over alternatieven voor vreemdelingendetentie en ‘best practices’ in (met name) Europa, relevant voor de Nederlandse context.

Het rapport (van +/- 15 pagina's) dient de volgende elementen te bevatten:

•    Nederlandstalig advocacy rapport van maximaal 15 pagina’s met de volgende onderdelen.
•    Transcripties interviews
•    Literatuurlijst, incl. overzicht rapporten en ‘best practices’ alternatieven voor detentie

Taken van de consultant

•    Deskresearch: bestuderen van bestaande onderzoeken en publicaties over alternatieven vreemdelingendetentie van kinderen (in
     Europa); 
•    Aanvullende interviews met relevante actoren, waaronder de migratiespecialisten van UNICEF in Zweden, Duitsland en het Verenigd
     Koninkrijk, PFP (Geneve) en UNICEF’s kantoor bij de EU in Brussel en andere relevante actoren;
•    Het schrijven van Nederlandstalig advocacy rapport op basis van bovenstaande informatiebronnen (incl. aanleveren concept en
      herzien van het conceptrapport op basis van input van projectleider UNICEF Nederland en het leveren van een definitief rapport
      waarin de ontvangen feedback vanuit UNICEF Nederland verwerkt is).

Verwachte output:

•    Nederlandstalig advocacy rapport van maximaal 15 pagina’s met de volgende onderdelen.
•    Transcripties interviews
•    Literatuurlijst, incl. overzicht rapporten en ‘best practices’ alternatieven voor detentie

De vormgeving is geen onderdeel van de opdracht en zal worden uitbesteed aan een ontwerpbureau.

Het rapport wordt gebruikt voor de Nederlandse lobby en zal door UNICEF Nederland gepubliceerd worden.

Duur van de opdracht

De opdracht bestaat uit 10 werkdagen, bij voorkeur in de periode maart-april 2020 (niet fulltime). Het eerste concept dient begin april 2020 klaar zijn en de definitieve versie dient midden-eind april 2020 opgeleverd worden. 

Kwalificaties van consultant

•    Masterdiploma in Kinderrechten, sociale wetenschappen of een vergelijkbaar veld
•    Een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
•    Minimaal 5 jaar ervaring met data verzameling het schrijven van (advocacy) rapporten en bij voorkeur het afnemen van interviews.
•    Kennis en professionele ervaring (min. 3 jaar) op vlak van migratie en vluchtelingen en specifiek het Nederlandse asielsysteem.

Reageren

Gekwalificeerde en geïnteresseerde kandidaten kunnen, voor maandag 24 februari 2020, hun motivatiebrief, offerte en Curriculum Vitea per mail sturen aan Eva van Aalst (evavanaalst@unicef.nl) met als onderwerp ‘Consultant alternatieven vreemdelingendetentie’.

Voor meer informatie over de opdracht kunt u op woensdag 29 januari tussen 13:00 en 15:00 uur of op woensdag 12 februari tussen 10:00 en 13:00 uur contact opnemen met Eva van Aalst op 06-40928661.

Wij vragen van alle medewerkers bereidheid tot naleving van onze gedragscode en medewerking bij het opvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Onze maatschappij is kleurrijk en UNICEF Nederland is dat ook. We streven ernaar dat onze medewerkers een afspiegeling zijn van de samenleving en het internationale karakter van onze organisatie.

We stellen acquisitie naar aanleiding van deze advertentie niet op prijs.

 www.unicef.nl