Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Elk kind verdient het om kind te kunnen zijn. Sterker nog: daar hebben kinderen recht op.

Kinderrecht | art. #1/54: het recht om kind te zijn.

Alle landen van de wereld hebben die rechten samen vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. En toch worden die rechten nog wereldwijd geschonden. Daarom is UNICEF er, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. Wij zorgen voor structurele verbetering in levens van kinderen over de hele wereld. Met bescherming, eten en drinken, medicijnen en onderwijs. Wij zijn als eerste ter plekke en vertrekken als laatste. 

Lees meer over kinderrechten

Een derde van de wereldbevolking is kind. Al deze kinderen, waar ook ter wereld, hebben dezelfde rechten. Bedoeld om hen te beschermen. De kinderrechten zijn vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind.  In totaal telt het verdrag 54 artikelen. Er staat bijvoorbeeld in dat kinderen recht hebben op onderwijs, gezondheidszorg en een veilige plek om te wonen en te spelen. Maar ook dat ze recht hebben op bescherming tegen mishandeling, kinderarbeid, de gevolgen van oorlog en seksuele uitbuiting. Het verdrag omvat alle terreinen waarop het leven van een kind zich afspeelt.

In opdracht van de Verenigde Naties ziet UNICEF erop toe dat regeringen het Kinderrechtenverdrag respecteren en nakomen.

Lees meer over kinderrechten