Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Samenwerkingen

Voor een betere wereld voor kinderen is het noodzakelijk dat we samenwerken met anderen. Daarom zoeken we in elk land die samenwerking op, ook in Nederland.

Kinderrechtencollectief

Het Kinderrechtencollectief adviseert de Nederlandse regering over hoe zij de rechten van kinderen beter kan naleven. Eens in de vijf jaar schrijft het Kinderrechtencollectief een rapport voor het VN-Kinderrechtencomité over hoe het gaat met de kinderrechten in Nederland.

Platform Mensenrechteneducatie (PMRE)

Het PMRE pleit ervoor het Nederlandse onderwijs te baseren op mensenrechteneducatie. Hieronder vallen ook de kinderrechten. Daarbij gaat het niet om een nieuw schoolvak 'mensenrechten', maar om een schoolbrede benadering. Kinderen leren over hun rechten en plichten en krijgen informatie over hoe ze die in hun dagelijks leven kunnen toepassen. Werkgroep Kind in azc wil de situatie van kinderen (en gezinnen) in azc's verbeteren.

Stichting Zorg voor Borstvoeding certificering

Stichting Zorg voor Borstvoeding certificering ondersteunt zorginstellingen bij het bieden van zorg aan cliënten die borstvoeding willen geven. Samen met UNICEF wil de stichting dat alle zorginstellingen die zich bezighouden met ouder- en kindzorg toetsbaar werken conform het Baby Friendly Hospital Initiative programma (BFHI) van UNICEF en de WHO. Als zorginstellingen zich hieraan houden, krijgen ze een certificaat.

Landelijke Borstvoedingsraad (LBR)

Te weinig kinderen en moeders in Nederland profiteren van borstvoeding en de gezondheidswinst die dat oplevert. De LBR richt zich daarom op de gehele keten van instellingen die borstvoedingszorg leveren, van verloskundigen tot de Jeugdgezondheidszorg. De focus ligt hierbij vooral op het niveau van bestuur en beleid.

Humanity House

In het Humanity House kun je het menselijke verhaal achter rampen en conflicten in de wereld horen, zien en beleven. UNICEF verzorgt samen met het Humanity House en andere partners educatieprogramma's die wereldproblemen aansprekend maken voor kinderen en jongeren.

De werkgroep doet dit via beleidsbeïnvloeding, belangenbehartiging, onderzoek, kennisverspreiding en concrete verbetervoorstellen. Het collectief richt zich met name op het minimaliseren van het aantal verhuizingen van asielzoekersgezinnen, het afschaffen van gezinslocaties en het verbeteren van de toegang tot en kwaliteit van onderwijs voor asielzoekerskinderen.