Rohingya op de vlucht

In een maand tijd zijn honderdduizenden Rohingya-families Myanmar ontvlucht. Ze zoeken bescherming in het dichtbevolkte buurland Bangladesh. Meer dan de helft van de vluchtelingen is kind.
114.000
kinderen

worden beschermd en krijgen psychosociale hulp

400
onderwijspakketten

zijn verdeeld over leercentra en scholen

475.000
kinderen

zijn ingeënt tegen mazelen en rodehond

Wat is er aan de hand?

De Rohingya zijn een etnische minderheid in Myanmar. Ze worden door de regering van Myanmar niet erkend als een van de etnische groepen in het land. Het conflict tussen de regering en de Rohingya gaat ver terug. Meerdere malen liep dit uit op geweld. Op 25 augustus 2017 bereikte het conflict opnieuw een hoogtepunt. Honderdduizenden Rohingya moesten huis en haard verlaten. Een groot aantal van hen vluchtte - over land en zee - naar buurland Bangladesh.

Overvolle vluchtelingenkampen

Bangladesh kan de enorme toestroom van vluchtelingen maar nauwelijks aan. In korte tijd arriveerden meer dan 650.000 Rohingya in het land. Ze worden opgevangen in kampen rondom de stad Cox’s Bazar. Hier stonden voor het oplaaien van het conflict al kampen waar Rohingya-vluchtelingen verbleven. De huidige ontwikkelingen hebben hun situatie nog schrijnender gemaakt.

In de vluchtelingenkampen is een groot gebrek aan voedsel, water en medicijnen. In sommige kampen delen honderd mensen één toilet, in andere zijn helemaal geen watervoorzieningen. Daar drinken mannen, vrouwen en kinderen het water van de nabijgelegen rijstvelden. UNICEF is bang dat door de slechte hygiënische omstandigheden ziektes kunnen uitbreken.

De Rohingyacrisis in cijfers
 • Meer dan 650.000 Rohingya zijn sinds 25 augustus 2017 van Myanmar naar Bangladesh gevlucht.
 • Bijna 380.000 vluchtelingen (meer dan 60 procent van het totale aantal) zijn jonger dan 18 jaar.
 • De Rohingya-kinderen die naar Bangladesh zijn gevlucht, komen bovenop de bijna 360.000 kinderen die in dit land al humanitaire hulp nodig hadden.
 • In Myanmar wachten 268.000 kinderen op hulp.

De kampen in en rond Cox's Bazar in Bangladesh raken overvol.

De kampen in en rond Cox's Bazar in Bangladesh raken overvol.

Wat doet UNICEF?

In Bangladesh werkt UNICEF nauw samen met de overheid om kinderen toegang tot basisvoorzieningen en bescherming te bieden. 

Water, vaccinaties en medische zorg

 • We voorzien Rohingya-kinderen en hun families in en rond vluchtelingenkampen in Bangladesh dagelijks van schoon drinkwater.
 • Ook vaccineren we kinderen tegen mazelen, rodehond en polio.
 • We screenen kinderen op ondervoeding en geven hen zonodig een behandeling.
 • Daarnaast krijgen jonge kinderen voedingssupplementen, zoals vitamine A.
 • We ondersteunen het districtsziekenhuis van Cox’s Bazar, zodat zieke baby’s medische zorg kunnen krijgen.
Edouard Beigbeder, directeur UNICEF Bangladesh

“We hebben de enorme taak om deze extreem kwetsbare kinderen te beschermen.”

Edouard Beigbeder, directeur UNICEF Bangladesh

Bescherming, onderwijs en hygiëne

 • Rohingya-kinderen kunnen terecht in speciale opvangcentra, waar ze psychosociale hulp en bescherming krijgen.
 • Ze kunnen in deze centra ook leren, zodat ze zo min mogelijk onderwijs hoeven missen.
 • We leveren lesmaterialen en andere hulpgoederen. Zo delen we hygiënepakketten uit aan families die net zijn aangekomen. 

Help de Rohingya-kinderen overleven

geef nu