Een ruimhartiger Kinderpardon geeft kinderen een toekomst

10 december 2018

UNICEF staat voor een structurele regeling voor kinderen die hier al langer dan vijf jaar zijn. Daarom steunen we de acties voor een eerlijker Kinderpardon.

Trijntje Oosterhuis zingt samen met The Voice Kids-winnares Yosina Roemajauw het lied “Laat ze blijven”.

Trijntje Oosterhuis zingt samen met The Voice Kids-winnares Yosina Roemajauw het lied “Laat ze blijven”.

Trijntje Oosterhuis zingt samen met The Voice Kids-winnares Yosina Roemajauw het lied “Laat ze blijven”.

Initiatieven

Deze week staat in het teken van het Kinderpardon. Vele kinderen zijn al langer dan vijf jaar in Nederland zonder uitzicht op een structurele oplossing. Ze leven in angst en onzekerheid en raken hierdoor beschadigd. 'Hun situatie is onrechtvaardig.' zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland.

'We zijn trots op UNICEF ambassadeur Trijntje Oosterhuis die vandaag haar lied "Laat ze blijven" lanceert en daarmee samen met zangeres Yosina Roemajauw (12) in actie komt voor een duurzaam Kinderpardon. We hopen dat dit lied bijdraagt aan een doorstart van de vastgelopen dialoog tussen de politieke partijen. Er moet een werkbare oplossing komen in het belang van deze kinderen,' zegt Suzanne Laszlo, directeur UNICEF Nederland.

Tim Hofman biedt op 11 december bijna een kwart miljoen handtekeningen aan de Tweede Kamer aan voor een wél werkend Kinderpardon. UNICEF Nederland schaart zich achter deze petitie en is blij dat zoveel mensen in ons land zich hard maken voor deze kwetsbare kinderen. 

Op dit moment zijn er al meer dan vijftig gemeenten die een motie hebben aangenomen om bij staatssecretaris Harbers en premier Rutte te pleiten voor een ruimhartiger Kinderpardon. Daarom roept UNICEF Nederland de gemeenteraden op zich als Kinderpardongemeente aan te sluiten bij de actie. Daarnaast steunen we het initiatief voor Kinderpardongemeentes.

Overleg Tweede Kamer

Het Kinderpardon is tot stand gekomen, omdat de Nederlandse regering inzag dat kinderen onnodig beschadigd werden door ze terug te sturen terwijl ze al geworteld zijn. Deze week spreekt de Tweede Kamer over de groep kinderen die ondanks dat ze hier langer zijn niet in aanmerking kwam voor een permanent verblijf.

UNICEF Nederland doet een dringend appèl op het kabinet en de Tweede Kamerfracties om opnieuw in gesprek te gaan voor een structurele oplossing voor deze kinderen. 'Doe het die kinderen niet aan om zelf individueel hun zaak te moeten bepleiten in de schijnwerpers. Zorg voor een regeling die werkt!,' zegt Suzanne Laszlo.

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat kinderen na vijf jaar in Nederland geworteld zijn en dat uitzetting schadelijk is. Begin december werd een extern rapport uitgebracht, dat stelt dat deze kinderen ernstige schade op kunnen lopen in hun ontwikkeling als ze alsnog worden uitgezet en dat daarom uitzetten onverantwoord is. 

Momenteel wordt het merendeel van de kinderen dat een beroep doet op de Kinderpardonregeling afgewezen. Wij pleiten daarom voor een verruiming van het Kinderpardon. Samen met Defence for Children en andere organisaties pleiten we al langer voor deze kinderen. We omarmen de voorstellen van de Kinderombudsman, waaronder een serieus alternatief voor een Kinderpardon.

Deze kinderen kunnen niet langer wachten. Politiek geef hen een toekomst. 

Het huidige Kinderpardon
  • Voordat het huidige Kinderpardon bestond, was er een tijdelijke regeling: de zogenoemde Overgangsregeling. Deze regeling werd gemaakt als tussenoplossing om migranten- en vluchtelingenkinderen zonder verblijfsvergunning die in Nederland geworteld waren, te beschermen. In 2013 ontstond de definitieve "Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen", het Kinderpardon. Dit Kinderpardon is opgenomen in het regeerakkoord.
  • Aan deze definitieve regeling zijn veel criteria verbonden, zoals het "meewerkcriterium". Dit houdt in dat je moet meewerken aan terugkeer naar het land van herkomst. Maar als je niet meewerkt aan dit criterium kom je überhaupt niet in aanmerking voor het Kinderpardon. Met de huidige regeling wordt dus maar een heel klein percentage van de aanvragen toegewezen.
  • De Overgangsregeling, gehanteerd vóór de Definitieve Regeling, bevatte geen meewerkcriterium en hierdoor kregen meer kinderen een verblijfsvergunning. Het Regeerakkoord is ruim een jaar geleden getekend. Hierin is opgenomen dat de huidige Kinderpardonregeling gehandhaafd blijft. Het merendeel van de kinderen dat een beroep doet op de Kinderpardonregeling wordt dus afgewezen.