Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Goede resultaten voor kinderen in Mosul

27 juni 2018

Het leven van de kinderen in de Iraakse stad Mosul krijgt weer perspectief. Na jarenlang oorlogsgeweld gaan steeds meer kinderen naar school en krijgen zij psychosociale steun om nare ervaringen te verwerken.

Leerlingen van de al-Huda Primary School in het westen van Mosul, Irak, zijn blij dat ze weer naar school kunnen. Dit is een van de dertig scholen in de stad die UNICEF ondersteunt om weer goed onderwijs en zorg te kunnen bieden aan de leerlingen.

Leerlingen van de al-Huda Primary School in het westen van Mosul, Irak, zijn blij dat ze weer naar school kunnen. Dit is een van de dertig scholen in de stad die UNICEF ondersteunt om weer goed onderwijs en zorg te kunnen bieden aan de leerlingen.

Leerlingen van de al-Huda Primary School in het westen van Mosul, Irak, zijn blij dat ze weer naar school kunnen. Dit is een van de dertig scholen in de stad die UNICEF ondersteunt om weer goed onderwijs en zorg te kunnen bieden aan de leerlingen.

'Ik zat op de kleuterschool toen de oorlog begon. Net voordat ik naar de eerste klas zou gaan, zijn we gevlucht', zegt de nu 9-jarige Tabark, terug in de Iraakse stad. 'Ik vond het heel eng om naar school te gaan, maar toen zag ik mijn vrienden. Ik ben zo blij met mijn vrienden. We wilden allemaal weer naar onze oude school, we zijn zo blij en de leraren doen heel erg hun best', zegt het meisje enthousiast.

Kinderen terug naar school

Het jarenlange geweld in het land heeft een enorme impact gehad op het welzijn van miljoenen kinderen. Zij zijn in die tijd niet of amper naar school gegaan, terwijl onderwijs onmisbaar is voor een goede toekomst, van de kinderen zelf én het land.

UNICEF werkt mee aan de wederopbouw van de scholen en het onderwijssysteem in het land. School biedt een veilige plek en een dagelijkse routine. Samen met onze partners zorgen we onder meer voor veilige leerplekken en leermaterialen, de training van leerkrachten, en organiseren we waar nodig alternatieve onderwijsprogramma’s voor kinderen en jongeren die (te veel) onderwijs hebben gemist. Dankzij onze gezamenlijke inzet hebben in 2017 bijna 850.000 kinderen in Irak weer toegang gekregen tot basisonderwijs.

Kinderen in Mosul gaan weer naar school.

Kinderen in Mosul kunnen met steun van UNICEF niet alleen naar school, maar ook zo nodig psychosociale hulp krijgen om hun ervaringen tijdens de conflicten te verwerken.

Kinderen in Mosul kunnen met steun van UNICEF niet alleen naar school, maar ook zo nodig psychosociale hulp krijgen om hun ervaringen tijdens de conflicten te verwerken.

Psychosociale steun voor kinderen

Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat kinderen psychosociale steun kunnen krijgen. Als je leven al zo vroeg wordt getekend door oorlogsgeweld, is goede begeleiding onmisbaar om weer onbezorgd kind te kunnen zijn. School biedt een goed platform voor het geven van psychosociale steun aan jongens en meisjes. UNICEF traint leerkrachten in psychosociale hulpverlening, zodat die hun leerlingen kunnen ondersteunen en hen zo nodig op tijd kunnen doorverwijzen naar professionele hulpverleners. Ook zetten we kindvriendelijke plekken op waar kinderen via sport en spel hun ervaringen kunnen verwerken.

Minister Kaag bezoek kinderen Mosul

De afgelopen dagen was minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in Jordanië en Irak. In Mosul bezocht ze een UNICEF-programma voor onderwijs aan meisjes en ontmoette ze tientallen kinderen die weer met plezier naar school gaan. UNICEF kan deze kinderen helpen een mooie toekomst op te bouwen, mede dankzij de positieve samenwerking met het ministerie. Kaag over het belang van onderwijs voor de kwetsbare kinderen die ze heeft ontmoet. 'Ten eerste in het een fundamenteel recht. Ten tweede is het belangrijk dat zij binnen het klaslokaal en daar buiten psychosociale hulp krijgen. Ze hebben ontzettend veel meegemaakt. We mogen deze kans niet laten lopen om steun te bieden waar het ertoe doet.'

Resultaten voor kinderen

In 2017 heeft UNICEF met steun van zijn partners op het gebied van onderwijs en psychische zorg onder meer de volgende resultaten voor kinderen geboekt:

  • Bijna 850.000 kinderen in Irak hebben toegang gekregen tot officieel en alternatief basisonderwijs.
  • Ruim 1 miljoen gevluchte Syrische kinderen zijn in Irak, Jordanië, Libanon en Turkije naar school gegaan.
  • 391.000 kinderen in Irak deden mee aan kinderbeschermingsprogramma’s en kregen structurele psychosociale steun.
  • Bijna 120.000 jongens en meisjes in Jordanië deden mee aan kinderbeschermingsprogramma’s en kregen structurele psychosociale zorg.
  • 11.058 leerkrachten en onderwijspersoneel in Jordanië zijn getraind in onder andere psychosociale steun.

Ondanks de vooruitgang in Irak en mooie resultaten in de regio, is een zorgeloze en goede toekomst voor de miljoenen getroffen kinderen nog ver weg. Investeren in onderwijs en psychosociale steun voor álle kinderen blijft hard nodig. Dat kunnen we alleen realiseren met de steun van betrouwbare en betrokken partners. De Nederlandse steun voor kinderen in Irak, Jordanië, Syrië en Libanon blijft hard nodig. Samen kunnen we zorgen voor een betere toekomst.

Gerelateerd aan dit onderwerp