Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Jaarbericht Kinderrechten: hulp aan kwetsbare kinderen in Nederland onvoldoende

19 juni 2018

'We maken ons grote zorgen', zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland, over de uitkomsten van Jaarbericht Kinderrechten 2018. De jaarlijkse graadmeter voor de situatie van kinderen in Nederland van Defence for Children en UNICEF Nederland is vandaag gepresenteerd in het Haagsche Humanity House. Er is vooruitgang, maar hulp aan kwetsbare kinderen schiet nog te vaak te kort.

'Mooi om te lezen wat er de afgelopen jaren is bereikt. Ik lees ook plannen van minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijvoorbeeld over Jeugdzorg, ik ga hem vragen of hij aan de slag gaat met de aanbevelingen', zegt Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GL) tegen Cody (links), lid van het UNICEF Jongerenpanel en Ruzanna, ambassadeur Defence for Children, Jaarbericht Kinderrechten 2018.

'Mooi om te lezen wat er de afgelopen jaren is bereikt. Ik lees ook plannen van minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijvoorbeeld over Jeugdzorg, ik ga hem vragen of hij aan de slag gaat met de aanbevelingen', zegt Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GL) tegen Cody (links), lid van het UNICEF Jongerenpanel en Ruzanna, ambassadeur Defence for Children, Jaarbericht Kinderrechten 2018.

'Mooi om te lezen wat er de afgelopen jaren is bereikt. Ik lees ook plannen van minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijvoorbeeld over Jeugdzorg, ik ga hem vragen of hij aan de slag gaat met de aanbevelingen', zegt Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GL) tegen Cody (links), lid van het UNICEF Jongerenpanel en Ruzanna, ambassadeur Defence for Children, Jaarbericht Kinderrechten 2018.

Suzanne Laszlo: 'Hoewel Rutte III expliciet aandacht besteedt aan kinderen in het regeerakkoord, is een grotere inzet nodig, op meerdere terreinen: van kindermishandeling tot jeugdhulp, jeugdstrafrecht, migratie en uitbuiting.' Aloys van Rest, directeur van Defence for Children: 'Alle kinderen hebben dezelfde rechten. Het kan niet zo zijn dat wij de kinderrechten van bepaalde groepen kinderen in een welvarend land als Nederland aan de kant schuiven.'

Kindermishandeling

Jaarlijks zijn in Nederland 119.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de aanpak van kindermishandeling aangemerkt als een absolute prioriteit. Dat is een goede stap. Maar om mishandeling zoveel mogelijk te voorkomen, en aan slachtoffers tijdig passende hulp te bieden, is veel meer nodig. Zoals meer landelijke sturing, meer capaciteit en een betere kwaliteit van de zorg. 

Kinderrechten in cijfers, Jaarbericht Kinderrechten 2018.

Kinderrechten in cijfers, Jaarbericht Kinderrechten 2018.

Kinderrechten in cijfers, Jaarbericht Kinderrechten 2018.

Jeugdhulp

Nog niet alle kinderen hebben toegang tot passende jeugdhulp, terwijl zij daar wel recht op hebben. Om dit mogelijk te maken, moeten er eisen opgesteld worden voor jeugdhulp die landelijk gelijk zijn. Daarnaast moeten kinderen en jongeren zelfstandig aanspraak kunnen maken op sociale zekerheid en moet het belang van het kind centraal komen te staan in armoede- en schuldenbeleid.

Jeugdstrafrecht

Als het gaat om minderjarige verdachten, voldoet Nederland nog niet aan het VN-Kinderrechtenverdrag. Jongeren moeten soms wel een jaar wachten op de interventie of alternatieve straf die de rechter oplegt, er wordt nog steeds standaard DNA-materiaal afgenomen bij minderjarigen en er worden nog steeds minderjarigen berecht via het volwassenenstrafrecht.

Toch zien we ook vooruitgang: het aantal kinderen dat door de politie is opgepakt en in een politiecel verblijft, is flink afgenomen, van ruim 7.000 in 2016 naar zo’n 5.000 in 2017. Het aantal politieverhoren neemt al jaren af, net als het aantal kinderen dat in een justitiële jeugdinrichting is opgesloten. Een halvering ten opzichte van vijf jaar geleden.

In 2017 zijn geen verblijfsvergunningen toegekend aan alleenstaande kinderen, die buiten hun schuld niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst.

In 2017 zijn geen verblijfsvergunningen toegekend aan alleenstaande kinderen, die buiten hun schuld niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst.

In 2017 zijn geen verblijfsvergunningen toegekend aan alleenstaande kinderen, die buiten hun schuld niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst.

Migratie

Defence for Children en UNICEF Nederland maken zich zorgen over een aantal verontrustende zaken op het gebied van migratie die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen: zo zijn in 2017 geen verblijfsvergunningen toegekend aan alleenstaande kinderen, die buiten hun schuld niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst. De criteria van het buitenschuldbeleid zijn nu veel te strikt; vorig jaar zijn veertig kinderen uitgezet naar Afghanistan, waarvan tien in hun eentje. En dat terwijl het land veel gevaarlijker is geworden. Dit is slechts een kleine greep uit de zorgwekkende uitkomsten.  

Uitbuiting

Sinds 2012 werken er 150 gespecialiseerde politiemensen op het thema kinderporno en kindersekstoerisme. Hoewel het aantal meldingen van kinderporno sindsdien met 800 procent is toegenomen, is er geen rechercheur bijgekomen. Ook het aantal kinderen dat uit de vreemdelingenopvang verdwijnt is hoog, afgelopen jaar ging het om vierhonderd minderjarigen. Dit moet stoppen. Ook moet er een Rijksbrede aanpak ontwikkeld worden om buitenlandse minderjarige slachtoffers van mensenhandel beter te ondersteunen en criminele uitbuiting van kinderen te voorkomen.

Opnieuw ontbreken er cijfers om een compleet beeld te kunnen krijgen van de kinderrechtensituatie in Caribisch Nederland.

Opnieuw ontbreken er cijfers om een compleet beeld te kunnen krijgen van de kinderrechtensituatie in Caribisch Nederland.

Opnieuw ontbreken er cijfers om een compleet beeld te kunnen krijgen van de kinderrechtensituatie in Caribisch Nederland.

Caribisch Nederland

Opnieuw ontbreken er cijfers om een compleet beeld te kunnen krijgen van de kinderrechtensituatie in Caribisch Nederland. Er zijn geen data over jeugdhulp, kinderbescherming en jeugdreclassering. Dat geldt ook voor cijfers over migratie en uitbuiting. Een dataregistratiesysteem waarmee het welzijn van kinderen op de eilanden gemonitord kan worden, moet prioriteit krijgen van de Nederlandse regering.

'Juist kwetsbare kinderen verdienen onze aandacht. Daarom roepen wij beleidsmakers en politici op aan de slag te gaan met de aanbevelingen uit het Jaarbericht', zegt Aloys van Rest, directeur Defence for Children.

Gerelateerd aan dit onderwerp