Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Nieuwe ambtsbericht Afghanistan: de situatie is verslechterd

15 juni 2018

Kinderen vormden in 2017 een derde van de in totaal 10.453 omgekomen en gewond geraakte burgers in Afghanistan. Uit het vanmiddag door de overheid gepubliceerde nieuwe Ambtsbericht Afghanistan blijkt helder dat Afghanistan een levensgevaarlijke plek is.

In Afghanistan opgroeien is zwaar; veel kinderen kunnen niet naar school

In Afghanistan opgroeien is zwaar; veel kinderen kunnen niet naar school

In Afghanistan opgroeien is zwaar; veel kinderen kunnen niet naar school

Het nieuwe ambtsbericht beslaat de periode van november 2016 tot en met mei 2018

Download het Ambtsbericht Afghanistan (PDF).

Niet naar school

Eind 2016 waren meer dan 1,5 miljoen mensen ontheemd geraakt door conflict en geweld. Oorzaken hiervoor zijn de onveiligheid in het land, versnippering van het conflict, mensenrechtenschendingen en natuurrampen. Verder staat in het ambtsbericht: 'Meer dan de helft van de ontheemden, vluchtelingen en terugkeerders zijn minderjarigen, waarvan een groot deel geen onderwijs volgt. Door de veiligheidssituatie moesten in 2016 meer dan 369 scholen gedeeltelijk of geheel sluiten, waardoor meer dan 139.000 kinderen onderwijs misliepen. In totaal gaan meer dan drie miljoen kinderen in Afghanistan niet naar school. De nog bestaande scholen zijn vaak al overvol, waardoor zij niet nog meer kinderen kunnen opnemen. Daarnaast ontbreekt het ontheemden dikwijls aan geld en de nodige documenten om kinderen in te schrijven op een school. Veel ontheemden zijn al vaker gevlucht. Meer dan vijftig procent van hen heeft al minimaal twee keer moeten vluchten. Vijf jaar geleden was dit zeven procent. Dit bemoeilijkt het volgen van onderwijs voor kinderen.'

Nieuw beleid

Al maanden werd uitgekeken naar het nieuwe ambtsbericht omdat ambtsberichten de basis vormen van het landspecifieke beschermingsbeleid. Een nieuw ambtsbericht kan aanleiding zijn voor de regering een nieuw standpunt te formuleren.

Kinderen in Afghanistan leven in moeilijke omstandigheden.

Kinderen in Afghanistan leven in moeilijke omstandigheden.

Kinderen in Afghanistan leven in moeilijke omstandigheden.

Coalitie tegen uitzetting

'Het uitzetten van Afghaanse vluchtelingen naar Afghanistan is niet te verdedigen'. Dat stelt een coalitie van twaalf kinder-en mensenrechtenorganisaties waaronder UNICEF, na het bestuderen van het ambtsbericht. Hierin beschrijft het ministerie van Buitenlandse Zaken de veiligheidssituatie daar. De veiligheids- en mensenrechtensituatie in Afghanistan is zeer instabiel en door terreinwinst van de Taliban breidde het conflict zich ook geografisch uit.

Het ambtsbericht Afghanistan laat volgens de organisaties duidelijk de noodzaak tot bescherming van Afghaanse vluchtelingen zien. Wat de twaalf organisaties betreft kan de conclusie van het kabinet niet anders zijn dan dat Afghaanse vluchtelingen in Nederland bescherming wordt geboden. Een gezamenlijk persbericht is vandaag uitgegaan.

Gerelateerd aan dit onderwerp