Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

152 miljoen kinderen hebben geen klasgenoten maar collega’s

11 juni 2018

Op de Internationale Dag tegen Kinderarbeid hebben 152 miljoen kinderen nog steeds collega’s in plaats van klasgenoten. UNICEF zet zich elke dag vol overtuiging in om dit te veranderen. Dit doen we ook door samen te werken met bedrijven en hen te stimuleren kinderrechten te respecteren.

De achtjarige Ahmed werkt met andere kinderen in een bakstenenfabriek in een afgelegen gebied in Tsjaad.

De achtjarige Ahmed werkt met andere kinderen in een bakstenenfabriek in een afgelegen gebied in Tsjaad.

De achtjarige Ahmed werkt met andere kinderen in een bakstenenfabriek in een afgelegen gebied in Tsjaad.

Kinderarbeid uitgebannen in 2025

De internationale gemeenschap heeft in de Sustainable Development Goals (de opvolgers van de Millenniumdoelen) onder andere afgesproken om wereldwijd voor 2025 kinderarbeid uit te bannen. Alle kinderen hebben recht op onderwijs, zodat zij een goede toekomst kunnen opbouwen en bovenal kind kunnen zijn. Om Doelstelling 8 te kunnen bereiken, is het noodzakelijk dat alle partijen samenwerken; alleen als overheden, het bedrijfsleven en ngo’s hun krachten bundelen, komen we tot een duurzame aanpak van kinderarbeid.

Wat doet UNICEF?

UNICEF Nederland werkt actief aan het bestrijden van kinderarbeid. Hierbij richten we ons voornamelijk op de kleding & textiel-, mijnbouw- en levensmiddelensector, omdat hier de problemen rondom kinderarbeid nog altijd groot zijn. Hiervoor was onze collega Jeroen van der Heijden onlangs nog in Bangladesh, waar veel kinderen in de kledingindustrie werken.

Kinderarbeid pakken we aan door samen met overheden - zowel van Nederland als van landen waar kinderarbeid voorkomt – te werken aan het verbeteren van wet- en regelgeving. Daarnaast werken wij ook direct met bedrijven samen, en kijken we waar in hun productieketens kinderrechten niet gerespecteerd worden of waar er sprake is van (vormen van) kinderarbeid. Vervolgens zoeken we gezamenlijk naar een passende oplossing voor het kind en bepalen we met het bedrijf hoe in de toekomst voorkomen kan worden dat kinderen te werk worden gesteld.

Een jongen aan het werk in een kledingatelier in Dhaka, Bangladesh.

Een jongen aan het werk in een kledingatelier in Dhaka, Bangladesh.

Een jongen aan het werk in een kledingatelier in Dhaka, Bangladesh.

Beleid Nederlandse overheid

Kinderarbeid is een complex aspect in productieketens. Door veel goede acties is veel kinderarbeid de afgelopen jaren verdwenen uit de fabrieken die direct leveren aan westerse merken. Hiermee is het probleem helaas nog niet opgelost, maar verschoven naar diepere lagen in de productieketen. Dus naar de leveranciers van de leveranciers.

UNICEF is dan ook erg blij met het beleid van minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) op dit gebied en de toezegging van 7 miljoen euro per jaar voor de komende vijf jaar in een speciaal Fonds voor Bestrijding van Kinderarbeid (FBK). Met dit fonds kan onder andere UNICEF samen met bedrijven aan de slag om een oplossing te vinden voor deze 'verborgen' kinderarbeid.

Wat kun jij doen?

Wil je als consument ook verantwoorder consumeren, kies dan bijvoorbeeld drie producten uit die je regelmatig aanschaft en bekijk eens kritisch waar deze producten zijn gemaakt en hoe het in dat land is gesteld met de rechten voor kinderen. Of vraag het bedrijf waar je het product koopt wat zij doen om ervoor te zorgen dat kinderarbeid van grondstof tot eindproduct is uitgebannen.

Het standpunt van UNICEF over kinderarbeid.

UNICEF-medewerker Jeroen van der Heijden bezocht onlangs Bangladesh en schreef hierover een blog.

Gerelateerd aan dit onderwerp