Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Asielopvang van kinderen kan en moet beter

6 juni 2018

Vaak verhuizen, geen privacy, te weinig hulp bij traumatische ervaringen: de opvang van kinderen in Nederlandse asielzoekerscentra kan en moet beter. Dat is de conclusie van een groot onderzoek van de Werkgroep Kind in azc en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Kinderen uit het azc Alkmaar, die zelf hebben meegedaan aan het onderzoek, boden het rapport op woensdag 6 juni aan.

Kinderen uit het azc Alkmaar, die zelf hebben meegedaan aan het onderzoek, boden het rapport op woensdag 6 juni aan.

Kinderen uit het azc Alkmaar, die zelf hebben meegedaan aan het onderzoek, boden het rapport op woensdag 6 juni aan.

Stel je voor: je groeit als kind op in een Nederlands asielzoekerscentrum. Je deelt een woonruimte met een onbekend gezin, waardoor je nooit alleen bent met je eigen familie. Ook de wc en badkamer delen jullie, wat soms voor ongemakkelijke situaties zorgt. Als je wat ouder wordt, zijn er eigenlijk niet genoeg interessante activiteiten voor jouw leeftijd. En dan moet je óók nog eens regelmatig verhuizen. 'Het leven van kinderen in asielzoekerscentra is zwaar,' vat Helen Schuurmans, coördinator van de Werkgroep Kind in azc en kinderrechtendeskundige van UNICEF, het samen. 'De situatie voldoet nu niet aan de normen van het Kinderrechtenverdrag. Het kan en moet beter.'

Gezinnen onder druk

Helen is namens de Werkgroep Kind in azc (een samenwerking tussen UNICEF Nederland, War Child, Defence for Children, Kerk in Actie, VluchtelingenWerk Nederland en Stichting De Vrolijkheid) nauw betrokken bij het onderzoek. Een van de belangrijkste conclusies: het is enorm lastig is een 'normaal' gezinsleven te leiden in een azc. Vaak moeten gezinnen langdurig woonruimte of sanitaire voorzieningen delen. Door het gebrek aan privacy komt de gezinsrelatie onder druk te staan. 'Kinderen hebben recht op een gezinsleven,' zegt Helen. 'We pleiten er dan ook voor dat elk gezin een eigen woonruimte krijgt.'

Een meisje zit alleen op een schommel

Spel en ontspanning zijn ontzettend belangrijk voor kinderen in asielzoekerscentra. Vooral oudere kinderen en jongeren missen activiteiten die passen bij hun leeftijd. 

Spel en ontspanning zijn ontzettend belangrijk voor kinderen in asielzoekerscentra. Vooral oudere kinderen en jongeren missen activiteiten die passen bij hun leeftijd. 

Nog veel meer knelpunten

Een ander belangrijk knelpunt zijn de voortdurende verhuizingen, van het ene asielzoekerscentrum naar het andere. Dat zorgt voor onzekerheid en instabiliteit. Ook het aanbod van spel en ontspanning en hulp bij de verwerking van traumatische ervaringen, zijn punten van zorg. Op de gezinslocaties, waar uitgeprocedeerde gezinnen leven, spelen al deze dingen nog eens extra. De regels daar zijn namelijk anders en het leefgeld is er minder. Maar liefst 1 op de 3 kinderen zegt zich er onveilig te voelen. Helen: 'Ieder kind in Nederland heeft dezelfde rechten, maar de kinderen in gezinslocaties krijgen nu minder kansen en lijden onder hun omstandigheden. Dit is onrechtvaardig.'

Hét moment voor verandering

Het onderzoeksrapport komt precies op tijd, want de politiek buigt zich momenteel over hervormingen van de asielopvang. Helen: 'We hebben een unieke kans de levens van ruim zevenduizend kinderen te verbeteren. We roepen de politiek op de aanbevelingen in het onderzoek ter harte te nemen. En we vragen het publiek ons daarbij te helpen. Steun ons in onze oproep aan de Tweede Kamer. Deel met #ditmoetbeter en tag staatssecretaris Mark Harbers, zodat de boodschap hem niet kan ontgaan. Dan kunnen we samen de opvang echt kindvriendelijker maken.'

Dit moet beter: lees hier meer over het onderzoek en de aanbevelingen

Gerelateerd aan dit onderwerp