Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Meer dan 2 miljoen mensen geholpen met opbrengst Giro555-actie 'Help slachtoffers hongersnood'

17 mei 2018

Een jaar na de Giro555-actie voor de slachtoffers van de hongerrampen in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen hebben meer dan twee miljoen mensen in deze gebieden hulp gekregen met Giro555-geld. 

In een door UNICEF ondersteund voedingscentrum in Jemen eet een ernstig ondervoede jongen Plumpy'Nut, een zeer voedzame pindapasta. In één zakje Plumpy'Nut zitten 500 calorieën.

In een door UNICEF ondersteund voedingscentrum in Jemen eet een ernstig ondervoede jongen Plumpy'Nut, een zeer voedzame pindapasta. In één zakje Plumpy'Nut zitten 500 calorieën.

In een door UNICEF ondersteund voedingscentrum in Jemen eet een ernstig ondervoede jongen Plumpy'Nut, een zeer voedzame pindapasta. In één zakje Plumpy'Nut zitten 500 calorieën.

Inmiddels is 100 procent van de opgehaalde 35 miljoen euro uitgegeven. Het grootste deel van het geld is besteed aan voedsel (43 procent), levensonderhoud (23 procent) en water en sanitatie (17 procent). Vandaag verschijnt het eindrapport met de resultaten van de Nationale Actie. Hulp is in deze gebieden nog steeds hard nodig. De organisaties achter Giro555 blijven dan ook aandacht en steun vragen én hulp bieden.

Grootste humanitaire ramp

Het is ruim een jaar geleden dat de nationale actie 'Help slachtoffers hongersnood' voor de door de hongerrampen getroffen mensen in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen van start ging. Door een combinatie van conflict, (extreme) droogte en ingestorte economieën leden 20 miljoen mensen in deze gebieden ernstige honger, waren bijna 1,5 miljoen kinderen zwaar ondervoed en werd in delen van Zuid-Soedan hongersnood uitgeroepen. Stephen O’Brien, hoofd Humanitaire Zaken van de Verenigde Naties, waarschuwde voor 'de grootste humanitaire ramp sinds de Tweede Wereldoorlog'. Nederland bundelde haar krachten en bracht 35 miljoen euro bijeen voor hulp aan de slachtoffers.

Met de opbrengst van de nationale actie zijn uiteindelijk 2,1 miljoen mensen geholpen met voedsel, water en sanitatie, levensonderhoud en gezondheidszorg. Zo kregen meer dan 466.000 mensen voedselhulp en werden 439.000 kinderen gescreend op ondervoeding. Ook werden miljoenen liters water uitgedeeld en kregen meer dan 302.000 mensen hygiënevoorlichting. Meer dan 116.000 mensen ontvingen zaden en landbouwgereedschap of visgerei om weer in hun eigen levensonderhoud te voorzien en meer dan 432.000 dieren werden ingeënt.

Tahani uit Jemen was ernstig ondervoed. In een door UNICEF ondersteund voedingscentrum kon ze weer aansterken.

Tahani was ernstig ondervoed. Haar moeder bracht haar naar een door UNICEF ondersteund voedingscentrum. Daar kreeg dit meisje therapeutische voeding en een intensieve behandeling. Na een week was ze voldoende aangesterkt om in het districtsziekenhuis verder te herstellen. Met geld van Giro555 heeft UNICEF ruim 30.000 pakketten met therapeutische voeding kunnen aanschaffen, waardoor ruim 36.000 ernstig ondervoede kinderen een behandeling konden krijgen.

Tahani was ernstig ondervoed. Haar moeder bracht haar naar een door UNICEF ondersteund voedingscentrum. Daar kreeg dit meisje therapeutische voeding en een intensieve behandeling. Na een week was ze voldoende aangesterkt om in het districtsziekenhuis verder te herstellen. Met geld van Giro555 heeft UNICEF ruim 30.000 pakketten met therapeutische voeding kunnen aanschaffen, waardoor ruim 36.000 ernstig ondervoede kinderen een behandeling konden krijgen.

Barrières

De hulpverlening kampte met flinke barrières. De door honger getroffen gebieden zijn groot en sommige regio’s zijn slecht bereikbaar door een gebrekkige infrastructuur. De hulp werd ook bemoeilijkt door onveiligheid vanwege geweld en conflict, (extreme) droogte, ingestorte economieën, hevige regenval, slecht functionerende overheidsinstellingen, verplaatsingen van ontheemden en cholera. Ondanks al deze uitdagingen hebben de organisaties alles op alles gezet om noodhulp te verlenen en zo een groot aantal mensen geholpen.

Helaas is de situatie in veel gebieden nog zeer zorgelijk en blijft hulp hard nodig. Waar in sommige regio’s de directe nood is afgewend, nam het aantal mensen in voedselnood op andere plekken toe. Vooral in Jemen en Zuid-Soedan is de situatie door een toename van het geweld verslechterd. In Jemen verdubbelde het aantal mensen in ernstige voedselnood in een jaar tijd. Veel hulporganisaties achter Giro555 werkten al in de getroffen landen en zullen aandacht en steun blijven vragen en noodhulp blijven verlenen. Daarnaast spreken zij de lokale overheden en internationale gemeenschap aan op hun verantwoordelijkheid voor het werken aan structurele oplossingen.

Meer weten?

Bekijk alle resultaten en verhalen over de hulp van Giro 555.

Gerelateerd aan dit onderwerp