Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Opvang Scandinavische asielzoekerskinderen nog niet voldoende

20 maart 2018

UNICEF brengt vandaag het onderzoeksrapport Protected on Paper? uit over de asielopvang in vijf Scandinavische landen. Ondanks de goede intenties van de landen valt er nog veel te verbeteren.

Lilas Alzaeem is vijf jaar geleden vanuit Damascus, Syrië naar Noorwegen gekomen. Ze woont nu in Oslo en studeert medicijnen.

Lilas Alzaeem is vijf jaar geleden vanuit Damascus, Syrië naar Noorwegen gekomen. Ze woont nu in Oslo en studeert medicijnen.

Lilas Alzaeem is vijf jaar geleden vanuit Damascus, Syrië naar Noorwegen gekomen. Ze woont nu in Oslo en studeert medicijnen.

Het rapport Protected on Paper? An analysis of Nordic country responses to asylum-seeking children laat zien dat in de opvang en begeleiding van asielzoekerskinderen in Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden vooral aandacht is voor de Vreemdelingenwet en minder voor het VN Kinderrechtenverdrag.

Kinderen ongelijk behandeld

Asielzoekerskinderen in Zweden hebben bijvoorbeeld niet dezelfde toegang tot lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg als de Zweedse kinderen. De kwaliteit van de zorg en de ondersteuning van de kinderen varieert per land, regio en zelfs per gemeente. Soms is er niet genoeg kennis bij de werknemers om de juiste zorg te bieden in de opvangcentra. Er is ook niet altijd een voogd voor de kinderen beschikbaar.

Noor Ullah en Mohammad Ali uit Afghanistan zijn opgegroeid in Noorwegen.

Noor Ullah en Mohammad Ali uit Afghanistan zijn opgegroeid in Noorwegen.

Noor Ullah en Mohammad Ali uit Afghanistan zijn opgegroeid in Noorwegen.

Het onderzoek - uitgevoerd door UNICEF’s onderzoeksbureau Innocenti - analyseert hoe de vijf landen omgaan met asielzoekerskinderen. Het vergelijkt de wet met de asielprocedure in de praktijk en of deze voldoet aan het Kinderrechtenverdrag. ‘De Scandinavische landen die onderzocht zijn, hebben allemaal welverdiende reputaties voor de bescherming van kinderrechten. Niettemin laat ons onderzoek behoorlijke uitdagingen zien in de zorg en behandeling van asielzoekende kinderen in de vijf landen’, aldus Sarah Cook, directeur van Innocenti. Het rapport eindigt dan ook met een groot aantal aanbevelingen, om het belang van het kind in iedere fase van de asielprocedure in elk land voorop te laten staan.

Vergelijkbaar met Nederland

Een aantal knelpunten uit het onderzoek zien wij terug in Nederland. UNICEF Nederland maakt zich ook zorgen over de situatie van kinderen in Nederlandse asielzoekerscentra, zoals het veelvuldige verhuizen en de toegang tot onder andere de gezondheidszorg. In mei presenteert de Werkgroep Kind in azc een rapport over het welzijn van kinderen die in Nederland worden opgevangen.

Gerelateerd aan dit onderwerp