Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Giro555: hoe is het geld voor 'Help slachtoffers hongersnood' tot nu toe besteed?

15 november 2017

Zes maanden na de Giro555-actie 'Help slachtoffers hongersnood' is meer dan 64 procent van de ruim 35 miljoen euro besteed. De rest van het geld zal binnen een jaar na de actie aan noodhulp worden uitgegeven.

De hulporganisaties die zijn aangesloten bij Giro555 hebben in de afgelopen zes maanden 283.000 kinderen in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen gescreend op ondervoeding.

De hulporganisaties die zijn aangesloten bij Giro555 hebben in de afgelopen zes maanden 283.000 kinderen in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen gescreend op ondervoeding.

De hulporganisaties die zijn aangesloten bij Giro555 hebben in de afgelopen zes maanden 283.000 kinderen in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen gescreend op ondervoeding.

Het grootste deel van het opgehaalde bedrag ging naar de twintig miljoen mensen die hulp nodig hadden in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen. Een klein deel van de opbrengst is gebruikt voor hulp aan de buurlanden. Vandaag is een rapport verschenen met de resultaten van de hulpverlening in de eerste zes maanden. Het gaat ook in op de uitdagingen die de hulpverlening kent.

Welke hulp is tot nu toe verleend?

Meer dan één miljoen mensen zijn uit de ergste situatie gered, dankzij de inspanningen van de bij Giro555 aangesloten hulporganisaties. Zo ontvingen 210.000 mensen hulp in de vorm van een voedselpakket of voedselbonnen, werden 283.000 kinderen gescreend op ondervoeding en konden 76.000 ondervoede kinderen dankzij een voedzame pindapasta aansterken.

Naast het uitdelen van miljoenen liters water, zorgde het bouwen of herstellen van 121 waterbronnen ervoor dat 168.000 mensen toegang kregen tot schoon drinkwater. 184.000 mensen kregen voorlichting over hygiëne en het voorkomen van ziekten. Ze ontvingen daarbij in veel gevallen waterzuiveringstabletten en andere hygiëne-artikelen, zoals zeep. Om weer in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, kregen 72.000 mensen droogtebestendige zaden, vis- en landbouwgereedschap. Om het vee - een belangrijke bestaansbron - in leven te houden, werd aan de dieren noodvoeding gegeven en werden 390.000 stuks vee ingeënt. Kwetsbare gezinnen ontvingen een financiële bijdrage of kregen geld om eten en medicijnen te kunnen kopen.

Veel goed werk gedaan

'Ik ben ontzettend trots en dankbaar voor de vrijgevigheid van het Nederlandse publiek. Mede hierdoor is er ontzettend veel goed werk gedaan om de vele mensen in de vluchtelingenkampen en getroffen gebieden te voorzien van onder andere voedsel, water en sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg en ondersteuning van levensonderhoud, waaronder cash vouchers', zegt Farah Karimi, actievoorzitter van Giro555.

'We hebben te maken met flinke uitdagingen', vervolgt Karimi. 'Het gebied is groot en sommige regio’s zijn slecht bereikbaar, bijvoorbeeld door slechte wegen. Verder bemoeilijken geweld en conflicten de hulpverlening, net als hevige regenval en droogte. Doordat de economie is ingestort, functioneren de markten slecht en stijgen de prijzen. Verder is er een gebrek aan gekwalificeerd personeel, functioneren overheidsinstellingen slecht en raken grote groepen mensen op drift. Steeds vaker zien we dat deze staten de internationale humanitaire rechten schenden, door bijvoorbeeld de toegang voor hulp aan slachtoffers te blokkeren.'

Ondanks al deze uitdagingen zetten de organisaties alles op alles om noodhulp te verlenen aan de mensen in de getroffen gebieden.

Cholera-uitbraken

In delen van de getroffen gebieden voltrekt zich een nieuwe ramp. Doordat de sanitaire voorzieningen extreem slecht zijn en er niet genoeg schoon drinkwater is, brak daar afgelopen zomer cholera uit. Samen met hulporganisaties uit andere landen wordt er hard gewerkt om de epidemieën onder controle te krijgen. In Jemen is de grootste cholera-epidemie gaande die ooit is gerapporteerd. De hulporganisaties deelden hygiënekits uit en gaven voorlichting over hygiëne. Ook leggen ze nieuwe waterbronnen aan en zuiveren ze bestaande bronnen.

Nood nog steeds hoog

De crisis is nog niet voorbij. In veel landen is de voedselschaarste nog steeds bedreigend, en sommige gebieden dreigen zelfs weer af te glijden naar hongersnood. Alle elf hulporganisaties achter Giro555 blijven daarom, samen met lokale partners, ook de komende tijd hulp bieden met geld van Giro555 en andere fondsen.

Dit zijn de hulporganisaties achter Giro555: CARE Nederland, Cordaid Mensen in Nood, ICCO & Kerk in Actie, Plan Nederland, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes, UNICEF Nederland en World Vision.

Gerelateerd aan dit onderwerp