Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Meer vluchtelingenkinderen in Griekenland slapen op straat

30 oktober 2017

In september is het aantal vluchtelingen in Griekenland opnieuw gestegen. Het gevolg is dat de leefomstandigheden in de overvolle kampen op de eilanden verder verslechteren en zeker 1.800 alleenreizende kinderen geen behoorlijk dak boven hun hoofd hebben.

Mariem (8) is samen met haar broertje en ouders gevlucht uit Syrië. Ze zijn gelukkig in een goed opvangkamp op Lesbos terechtgekomen.

Mariem (8) is samen met haar broertje en ouders gevlucht uit Syrië. Ze zijn gelukkig in een goed opvangkamp op Lesbos terechtgekomen.

Mariem (8) is samen met haar broertje en ouders gevlucht uit Syrië. Ze zijn gelukkig in een goed opvangkamp op Lesbos terechtgekomen.

UNICEF wil betere bescherming op de eilanden. In vergelijking met de opvang op het vasteland is de opvang van kwetsbare kinderen op de eilanden nog onder de maat en overvol. Van de 19.000 vluchtelingenkinderen in Griekenland zijn drieduizend alleenreizend. Zo’n 1.800 kinderen wachten op verschillende eilanden op een plek in een veilige opvang. Zij slapen nu in de openlucht, op straat of in gevangenissen.

Extra kwetsbare kinderen

Op de Griekse eilanden bestaan speciale opvangplekken voor alleenreizende kinderen. Daar worden echter al twee keer zoveel kinderen opgevangen dan officieel kan. Steeds meer kinderen belanden op straat, waar ze extra kwetsbaar zijn voor geweld en uitbuiting. De doorverwijzing van de eilanden naar een opvangkamp op het vasteland laat soms wel vijf maanden op zich wachten. Deze onzekerheid en vaak onveilige situatie vergroot de kans op psychische en fysieke problemen.

Opvang op vasteland

'Alleenreizende kinderen op de vlucht hebben recht op goede bescherming en zorg', zegt Laurent Chapuis van UNICEF Griekenland. 'Deze kinderen moeten zo snel mogelijk naar opvanglocaties op het vasteland worden gebracht. Deze plekken moeten alle nodige middelen krijgen om de kinderen goed op te kunnen vangen. Bovendien moeten er meer voogden komen om hen te kunnen begeleiden.' UNICEF pleit er ook voor dat gezinshereniging voor kinderen met familieleden in andere Europese landen sneller plaatsvindt.

De Griekse overheid heeft goede stappen gezet in de opvang van vluchtelingen. Zo zijn sinds 2015 de opvangplekken op het vasteland van Griekenland verbeterd. Ook worden vluchtelingen nu sneller dan voorheen overgeplaatst van de eilanden naar het vasteland. Lauren Chapuis: 'De Griekse autoriteiten zetten zich goed in om kinderen en gezinnen beter te begeleiden.'

UNICEF blijft wereldleiders oproepen actie te ondernemen om vluchtelingen- en migrantenkinderen te beschermen:

  • Bescherm gevluchte en migrantenkinderen tegen geweld, mishandeling, uitbuiting en levensbedreigende situaties.
  • Stop het plaatsen van kinderen in vreemdelingenbewaring op basis van hun verblijfstatus.
  • Bewaak het recht van kinderen om op te groeien binnen hun eigen familie en voorkom dat kinderen staatloos worden.
  • Zorg ervoor dat gevluchte en migrantenkinderen naar school kunnen en toegang hebben tot alle andere voorzieningen.
  • Pak de oorzaken waarom mensen migreren aan.
  • Neem maatregelen om xenofobie, discriminatie en marginalisatie van vreemdelingen in de doorreislanden en landen van bestemming aan te pakken.

Gerelateerd aan dit onderwerp

Help vluchtelingenkinderen

Geef nu