Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Stop uitzettingen naar Afghanistan

5 oktober 2017

Het aantal burgerdoden in Afghanistan stijgt naar een recordhoogte. Tegelijkertijd sturen Europese landen steeds meer uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers - waaronder kwetsbare kinderen - terug naar hun land. Daar lopen ze het gevaar slachtoffer te worden van geweld, of zelfs foltering en marteling.

Veel kinderen in Afghanistan ervaren geweld en er zijn onvoldoende basisvoorzieningen.

Veel kinderen in Afghanistan ervaren geweld en er zijn onvoldoende basisvoorzieningen.

Veel kinderen in Afghanistan ervaren geweld en er zijn onvoldoende basisvoorzieningen.

Dit blijkt uit het rapport Forced Back to Danger: Asylum-Seekers Returned from Europe to Afghanistan, dat Amnesty International op 5 oktober 2017 heeft gepubliceerd. Amnesty roept Nederland op om op te stoppen met het uitzetten van Afghanen naar hun thuisland. UNICEF Nederland ondersteunt de oproep. "We maken ons grote zorgen om de kinderen die worden teruggestuurd. Kinderen in Afghanistan ondervinden dagelijks de gevolgen van grootschalig geweld", zegt Majorie Kaandorp, migratiedeskundige van UNICEF Nederland.

Afghanistan beleefde in 2016 het dodelijkste jaar ooit. Bommen, zelfmoordaanvallen, vervolging van religieuze en etnische minderheden, gedwongen huwelijken en gedwongen ronseling van kinderen door gewapende groeperingen zijn een dagelijkse realiteit.

Zorg om kinderen

"In de asielprocedure wordt te weinig rekening gehouden met de rechten en belangen van het kind", zegt Kaandorp. "Er wordt te weinig gebruik gemaakt van informatie over de specifieke situatie van kinderen in Afghanistan. Rapporten zoals Child Notice Afghanistan geven deze informatie, maar worden nauwelijks gebruikt. De Nederlandse overheid kijkt niet hoe het mensen vergaat na gedwongen terugkeer."

Al eerder vroegen acht mensenrechtenorganisaties, waaronder UNICEF Nederland, om te stoppen met de uitzettingen van kwetsbare mensen naar Afghanistan. Het onderzoek van Amnesty onderschrijft dat het zeer urgent is om nu te stoppen met de uitzettingen.

Amnesty's rapport beschrijft de situatie van Afghanen die vanuit Nederland, Noorwegen, Zweden en Duitsland werden uitgezet. Zij vertellen over de levensbedreigende en erbarmelijke omstandigheden waarin ze sindsdien verkeren. Hamid, net 18 jaar, is na drie jaar in Nederland gedwongen uitgezet. In Nederland kreeg hij geestelijke gezondheidzorg, in Afghanistan heeft hij familie noch vrienden die hem kunnen ondersteunen. Hij leeft op straat, krijgt geen medische hulp en is wanhopig.

Stop met uitzetten

Het terugsturen van uitgeprocedeerde minderjarige asielzoekers naar een land waar zij risico lopen het slachtoffer te worden van geweld, geen ondersteuning krijgen van familie en vrienden en serieus risico lopen op ernstige mensenrechtenschendingen, is in strijd met het VN Kinderrechtenverdrag. Amnesty International, UNICEF Nederland en andere organisaties roepen overheden daarom op onmiddellijk te stoppen met uitzettingen naar Afghanistan, totdat het weer mogelijk is om mensen veilg en waardig terug te laten keren.

UNICEF in Afghanistan

Wij werken in Afghanistan dagelijks aan het verbeteren van de situatie van kinderen via onderwijs, kinderbescherming, gezondheidszorg en water en sanitatie. "Het is een land waar gevochten wordt en dat grote moeite heeft om kinderen en volwassenen te beschermen tegen het dagelijkse geweld. UNICEF is  actief om de situatie van kinderen ter plekke te verbeteren", zegt Kaandorp, "maar terugsturen van Afghaanse kinderen is nu zeer gevaarlijk."

Steun jij ook deze oproep en wil je de petitie ondertekenen?

UNICEF sprak een paar maanden geleden een jongen die door Noorwegen teruggestuurd was naar Kabul. Hieronder zijn verhaal.

Gerelateerd aan dit onderwerp