Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Zeven gevolgen als UNICEF verdwijnt

10 augustus 2017

Wist je dat UNICEF opgericht werd, net na WO II door de VN, om kinderen in nood te helpen en hun toekomst veilig te stellen? 70 jaar later is UNICEF veel meer dan een noodfonds. Wij zijn een wereldwijd netwerk en werkzaam in bijna alle landen van de wereld. Maar wat als UNICEF er niet meer zou zijn? We hebben het even voor je samengevat:

Kinderen uit Ivoorkust.

Kinderen uit Ivoorkust.

Kinderen uit Ivoorkust.

1. Veel families zouden er alleen voor staan na een (natuur)ramp

UNICEF is 24/7 op rampen voorbereid. Wereldwijd hebben we pakhuizen met hulpgoederen klaarstaan, die we direct kunnen verspreiden als er een ramp uitbreekt.

Twee jaar geleden werden duizenden mensen slachtoffer van twee grote aardbevingen in Nepal. Watervoorzieningen, ziekenhuizen en huizen werden compleet vernietigd. Samen met andere hulporganisaties startten we een giro555-actie om mensen te helpen – wat we nog steeds doen.

Veel geboortecentra in Nepal waren beschadigd of verwoest in 2015. Duizenden moeders en baby's hadden het niet overleefd zonder toegang tot gezondheidszorg. 

Veel geboortecentra in Nepal waren beschadigd of verwoest in 2015. Duizenden moeders en baby's hadden het niet overleefd zonder toegang tot gezondheidszorg. 

Veel geboortecentra in Nepal waren beschadigd of verwoest in 2015. Duizenden moeders en baby's hadden het niet overleefd zonder toegang tot gezondheidszorg. 

2. Miljoenen kinderen zouden sterven aan ondervoeding

UNICEF heeft wereldwijd de meeste beschikking over therapeutische voeding voor kinderen. Zo leveren we 80 procent van de benodigde therapeutische voeding tijdens noodhulpacties. 

Als we er niet zouden zijn geweest zouden ziekenhuizen en mobiele klinieken in 2016, 33.000 ton(!) aan therapeutische voeding zijn misgelopen, waardoor drie miljoen kinderen - die toen wél herstelden van acute ondervoeding - overleefden.

3. Dodelijke ziektes zouden regelmatig uitbreken

Vaccineren redt levens en voorkomt de grootschalige uitbraak van ziektes. Daarom zorgen wij voor de beschikbaarheid van vaccins. Momenteel doen we dit voor bijna de helft van alle kinderen ter wereld. UNICEF is één van de grootste kopers van vaccins, en daardoor zijn vaccins goedkoper voor bijvoorbeeld lagelonenlanden.

Daarbij helpen we overheden en lokale groeperingen om kinderen in de meest afgelegen dorpen te kunnen vaccineren. Bijvoorbeeld in oorlogsgebieden of door natuurrampen verwoeste gebieden. Dit kunnen we echter niet alleen, daarom werken we wereldwijd samen met vele partners, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, lokale gezondheidswerkers en veel vrijwilligers.

Een vrijwilliger steekt een rivier over in India om kinderen te vaccineren in een afgelegen dorp.

Een vrijwilliger steekt een rivier over in India om kinderen te vaccineren in een afgelegen dorp.

Een vrijwilliger steekt een rivier over in India om kinderen te vaccineren in een afgelegen dorp.

4. Duizenden kinderen zouden hun ouders nooit meer zien

Door oorlog raken er jaarlijks duizenden kinderen en hun families gescheiden van elkaar. Met behulp van mobiele netwerken en innovatief onderzoeksmethodes spoort UNICEF familieleden van de alleenreizende kinderen op de vlucht op.

5. Kindsoldaten zouden waarschijnlijk nooit terugkeren naar hun normale levens

Onze specialisten onderhandelen met gewapende groeperingen met kindsoldaten. We bevrijden ze en zorgen ook voor de kritische periode daarna. We bieden ze voedsel, medische zorg, onderwijs, psychische hulp en geven ze weerbaarheidstraining. Als het mogelijk is herenigen we ze met hun families.

Zonder UNICEF zouden de 21.000 kinderen die we in 2016 bevrijden waarschijnlijk nog steeds kindsoldaat zijn.

Afgelopen twee jaar zijn al meer dan 4.000 kindsoldaten vrijgelaten in de Centraal Afrikaanse Republiek. 

Afgelopen twee jaar zijn al meer dan 4.000 kindsoldaten vrijgelaten in de Centraal Afrikaanse Republiek. 

Afgelopen twee jaar zijn al meer dan 4.000 kindsoldaten vrijgelaten in de Centraal Afrikaanse Republiek. 

6. Eén van de grootste informatiebronnen over kinderen zou verloren gaan

Problemen die je niet in kaart brengt blijven vaak onopgelost. Overheden komen vaak pas in actie zodra ze weten hoe groot problemen zijn. Wanneer ze bijvoorbeeld weten hoeveel kinderen er honger hebben en hoeveel er wel of niet naar school gaan. Wij brengen dit soort cijfers al decennia in kaart en deze data vormen een belangrijke bron voor onze gesprekken met overheden en invloedrijke partijen. Hiermee zijn we wereldwijd de grootste bron met informatie over kinderen.

7. De grootste kinderrechtenactivist zou verloren gaan

Kinderrechten zijn geen abstract concept. Deze levensbelangrijke rechten zijn vastgelegd in het meest dynamische mensenrechtenverdrag in de geschiedenis: het verdrag voor de rechten van het kind, oftewel het Kinderrechtenverdrag. Dit verdrag gaat over alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen.

In opdracht van de Verenigde Naties ziet UNICEF erop toe dat regeringen het Kinderrechtenverdrag respecteren en nakomen. Dat doen we wereldwijd, in bijna alle landen ter wereld, ook in Nederland.

Help kinderen in noodsituaties

Help nu