Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

De Kinderombudsman en Caribisch Nederland

5 juli 2017

In november 2016 bezocht de Kinderombudsman voor het eerst Bonaire, Saba en Sint Eustatius en sprak daar met kinderen over hoe het met hen gaat. Afgelopen woensdag publiceerde ze de resultaten hiervan.

Kinderen en jongeren in Caribisch Nederland moeten meer mogelijkheden krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

Kinderen en jongeren in Caribisch Nederland moeten meer mogelijkheden krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

Kinderen en jongeren in Caribisch Nederland moeten meer mogelijkheden krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

In gesprek met kinderen

Kinderombudsman Margrite Kalverboer sprak met bijna 200 kinderen. Ook hebben 264 kinderen een online vragenlijst ingevuld. De gesprekken gecombineerd met de vragenlijsten geven een kijkje in wat er bij kinderen en jongeren in Caribisch Nederland leeft. Zo blijkt uit de resultaten dat de meeste kinderen die de Kinderombudsman heeft gesproken opgroeien in een fijne omgeving en zich gelukkig voelen. De kinderen en jongeren geven aan dat een goede band met familie, aandacht van ouders en een fijne plek om te wonen heel belangrijk zijn.

Verbeteringen zichtbaar

Het rapport geeft ook een aantal tips mee, zoals het zorgen voor meer mogelijkheden om talenten te ontwikkelen. Ook armoede onder kinderen is een belangrijk zorgpunt. UNICEF Nederland herkent de uitdagingen die worden genoemd in het rapport van de Kinderombudsman. We zijn er dan ook van overtuigd dat het verbeteren van de naleving van kinderrechten vraagt om een oplossing van het armoedevraagstuk.

Met veel van de genoemde punten in het rapport zijn de Openbare Lichamen en lokale organisaties in de afgelopen jaren aan de slag gegaan. UNICEF Nederland vindt het daarom belangrijk, net zoals ook de Kinderombudsman in het rapport aangeeft, om met lokale partijen, kinderen en jongeren te bespreken hoe de tips en wensen uit het rapport kunnen worden opgevolgd zodat de verbeteringen die de afgelopen jaren door lokale partijen zijn ingezet verder worden doorgezet en de Rijksoverheid blijft investeren in kinderen in Caribisch Nederland. 

Wat doet UNICEF Nederland voor kinderen in Caribisch Nederland?

UNICEF Nederland werkt samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Openbare Lichamen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba om de kinderrechtensituatie in Caribisch Nederland verder te verbeteren. Zo werken we aan kinderrechteneducatie op scholen en organiseren we samen met partners publieke evenementen. Ook stimuleert UNICEF de dialoog over het thema opvoeding. Dit doen we in samenwerking met lokale organisaties die al jaren actief zijn op het terrein van kinderrechten in Caribisch Nederland. UNICEF Nederland werkt samen met de Missing Chapter Foundation in het initiatief Raad van Kinderen. Met de Raad van Kinderen krijgen kinderen in Caribisch Nederland een stem in besluiten die ook van invloed zijn op hun toekomst.   

Gerelateerd aan dit onderwerp