Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Vier vragen over het convenant duurzame kleding

4 juli 2017

Precies een jaar geleden tekenden verschillende bedrijven en organisaties voor het produceren van verantwoorde kleding. De verjaardag van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel is een bescheiden feestje waard. Vier vragen aan kinderrechtenexpert Hansje van der Zwaan over het convenant en het stoppen van kinderarbeid.

UNICEF werkt in landen als Turkije, Oezbekistan, India en Pakistan samen met onder meer plantage-eigenaren en boerencoöperaties om kinderarbeid uit te bannen. 

UNICEF werkt in landen als Turkije, Oezbekistan, India en Pakistan samen met onder meer plantage-eigenaren en boerencoöperaties om kinderarbeid uit te bannen. 

UNICEF werkt in landen als Turkije, Oezbekistan, India en Pakistan samen met onder meer plantage-eigenaren en boerencoöperaties om kinderarbeid uit te bannen. 

Wat is het convenant duurzame kleding en textiel ook alweer?  

‘UNICEF is een van de initiatiefnemers van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Wij vinden het belangrijk dat kleding en textiel duurzaam worden geproduceerd en kinderrechten hierbij gerespecteerd worden. Kinderarbeid moet worden gestopt en ook andere kinderrechten zoals onderwijs moeten worden gewaarborgd. De fabrieken en leveranciers van kleding zitten vaak in lagelonenlanden. Daar hebben bedrijven te maken met grote uitdagingen op het gebied van onder meer arbeidsomstandigheden, kinderarbeid, dierenwelzijn en milieu. Samen met zeventig bedrijven, brancheorganisaties, vakbonden, de Nederlandse overheid, de Sociaal Economische Raad (SER) en NGO’s werken we samen aan het verduurzamen van het gehele productieproces, de zogenoemde waardeketen.’ 

Wat is er tot nu toe bereikt?

‘Er is vijf jaar uitgetrokken om samen een oplossing te vinden voor een aantal complexe uitdagingen in de kleding- en textielproductieketen. In het afgelopen jaar lag de nadruk op het in kaart brengen van de belangrijkste risico’s per thema, bijvoorbeeld op kinderarbeid. Bedrijven werken aan een plan van aanpak en productielocaties zijn gedeeld. Dit najaar wordt een eerste jaarrapport gepubliceerd. UNICEF is aangehaakt in Nederland en in de landen waar veel kleding wordt geproduceerd.’

Geen eenvoudige opgave. Wat maakt het zo ingewikkeld?

‘Problemen in de productieketen van kleding en textiel zijn vaak acuut en complex. Het liefst willen we dat direct oplossen. Maar voor een duurzame oplossing moeten we vooral kijken naar grondoorzaken. En dat kan alleen als overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties samenwerken. Neem kinderarbeid. De reactie hierop lijkt simpel: haal de kinderen uit de fabriek. Maar alleen het kind daar weghalen is niet de oplossing. Een van de belangrijkste oorzaken van kinderarbeid is armoede. Verdienen ouders bijvoorbeeld zelf wel genoeg om hun gezin te onderhouden en kinderen naar school te laten gaan?’

Wat doet UNICEF in de landen waar kleding en textiel vooral worden gemaakt? 

‘In Nederland zetten wij ons via het convenant in voor meer aandacht voor de rechten en belangen van kinderen in de productieketen. Dat doen we ook in landen waar veel textiel en kleding worden geproduceerd. Zo werken we in Bangladesh bijvoorbeeld aan kindvriendelijke productielocaties, waar ouders hun werk beter kunnen combineren met de zorg voor jonge kinderen. In Egypte, Oezbekistan, India, Pakistan en Turkije werken we samen met onder meer plantage-eigenaren en boerencoöperaties om kinderarbeid uit te bannen. Daarnaast trainen we docenten en zorgen we voor leermaterialen en schoollocaties. Zodat kinderen daadwerkelijk ook naar school kunnen gaan, en zo minder risico lopen het slachtoffer te worden van misbruik of uitbuiting.’

Gerelateerd aan dit onderwerp