Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Betere bestrijding kinderarbeid dankzij onderzoek naar Turkse katoensector

28 juni 2017

De risico’s op kinderarbeid in de Turkse kledingketen zijn bekend. Nu is onderzocht waar precies in de keten van katoen tot kleding de risico’s hierop het grootst zijn en hoe die aan te pakken.

Kinderen aan het werk in een katoenveld in Turkije.

Kinderen aan het werk in een katoenveld in Turkije.

Kinderen aan het werk in een katoenveld in Turkije.

Het uitgebreide onderzoek door de Fair Labour Association (FLA) en de Development Workshop Cooperative naar de keten van katoen tot kleding in Turkije is het eerste concrete resultaat na het afsluiten van het kledingconvenant in 2016. De FLA werkte hiervoor in opdracht en samen met UNICEF, de coalitie Stop Kinderarbeid, zeven Nederlandse kledingbedrijven die hun kleding in Turkije laten maken en brancheorganisaties.

Van katoen naar kleding

De productie van kleding is een lang en ingewikkeld proces vanaf het produceren van grondstoffen, zoals katoen, naar de verwerking van stoffen in naaiateliers tot het uiteindelijke product in de winkel. Doel van het onderzoek: de productieketen en de risisco’s op kinderarbeid in kaart brengen om vervolgens de situatie voor kinderen te kunnen verbeteren.

De onderzoekers hebben gekeken naar de werkomstandigheden bij kledingfabrikanten, textielfabrieken en spinnerijen, katoenontpitters en katoentelers. Het bleek ingewikkeld om de hele productieketen inclusief de arbeidsomstandigheden volledig in beeld te krijgen. Het rapport geeft echter veel inzicht aan bedrijven en belanghebbenden over waar en hoe kinderarbeidrisico's kunnen worden gevonden en aangepakt.

Armoede een oorzaak van kinderarbeid

Zo zijn er werkende kinderen aangetroffen bij vijf middelgrote plantages in de provincie Şanlıurfa in het zuidoost van Turkije. Het ging om Syrische vluchtelingenkinderen en Turkse kinderen. Armoede is de vaak de reden dat kinderen werken; het inkomen van twee ouders die zeven dagen in de week werken is niet voldoende voor deze families om het hoofd boven water te houden.

De Turkse Abit (13) helpt zijn ouders bij het oogsten van katoen. Als zij klaar zijn, gaat hij weer naar school. Twee maanden later dan zijn klasgenoten.

De Turkse Abit (13) helpt zijn ouders bij het oogsten van katoen. Als zij klaar zijn, gaat hij weer naar school. Twee maanden later dan zijn klasgenoten. 

De Turkse Abit (13) helpt zijn ouders bij het oogsten van katoen. Als zij klaar zijn, gaat hij weer naar school. Twee maanden later dan zijn klasgenoten. 

Hoewel er geen verband gevonden is tussen de merken en de aangetroffen kinderarbeid op de onderzochte plantages, zijn alle deelnemers zich bewust van de potentiële risico's en zijn zij gemotiveerd om problemen op dit gebied zonodig aan te pakken.

Mark Wijne, pleitbezorger kinderrechten bij UNICEF: “De bevindingen van het rapport helpen UNICEF om in samenwerking met de kleding- en textielindustrie de effectiviteit van de aanpak van – naast andere kinderrechtenproblemen - kinderarbeid in de productieketens te verbeteren en uit te breiden. Dit is een aanvulling op onze lange termijn-investeringen om de oorzaken van kinderarbeid aan te pakken met onderwijs en sociale beschermingsmaatregelen in bijvoorbeeld Turkije en Bangladesh.”

Gerelateerd aan dit onderwerp