Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Een op de vijf kinderen in rijke landen leeft in armoede

21 juni 2017

Een op de vijf kinderen in rijke landen leeft in armoede en gemiddeld een op de acht kinderen heeft niet voldoende te eten.
Dat blijkt uit internationaal onderzoek van UNICEF. Naast armoede kijkt het rapport naar negen andere zaken die voor kinderen van belang zijn. Nederland staat op plek 10 van deze ranglijst van 41 landen.

Report card 14 unicef

Het onderzoek, de zogenoemde Report Card 14, is het eerste rapport dat kijkt naar de impact van de nieuwe werelddoelen, de Sustainable Development Goals, op kinderen. Het rapport vergelijkt hoe 41 hoge inkomenslanden scoren op tien van de voor kinderen meest relevante werelddoelen, zoals armoede, gezonde levens, kwalitatief onderwijs en schone energie.

Mentale problemen onder jongeren

'Uit het rapport blijkt dat zelfs in hoge inkomenslanden nog veel kinderen buiten de boot vallen', zegt Sabine de Jong van UNICEF Nederland. Zo laat het rapport zien dat de armste huishoudens zelfs nog armer zijn dan in 2008. Ook zijn er zorgen over het grote aantal jongeren met mentale problemen. In Nederland heeft meer dan 20 procent van de jongeren daar last van. Een hoog cijfer, maar in vergelijking tot andere landen is dat niet opvallend hoog. Ook stijgt het aantal kinderen met obesitas in de meeste van de onderzochte landen. In Nederland is dat tien procent, maar dit percentage stijgt rap.

Hoge concentratie fijnstof

Nederland staat op plek 10 van deze ranglijst. We scoren goed als het gaat om het uitbannen van honger en op het werelddoel 'gezondheid en welzijn' (plek 6). De slechtste score behalen we op het doel 'duurzame steden en gemeenschappen'. Daarbij staat Nederland op plek 34, omdat er veel hoge concentraties fijnstof in stedelijke gebieden te vinden zijn. Op armoede doet ons land het relatief goed: we nemen een vierde plek in.

Meepraten

'Dit rapport laat zien dat er juist voor kinderen nog veel te verbeteren valt', zegt De Jong. UNICEF roept de Nederlandse regering op meer data te verzamelen, zodat beter in kaart kan worden gebracht wat er wel en niet goed gaat. Daarnaast pleiten we ervoor dat kinderen en jongeren meepraten over het uitvoeren van de nieuwe werelddoelen.