Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Kinderrechten in Nederland: verbeteringen maar zorgen over kwetsbare kinderen blijven

16 juni 2017

Er is steeds meer aandacht voor kinderrechten in Nederland. Tegelijkertijd zijn er nog veel zorgen over kwetsbare kinderen in ons land. Dat blijkt uit de tiende editie van het Jaarbericht Kinderrechten, de jaarlijkse kinderrechtengraadmeter van Defence for Children en UNICEF Nederland.

Meisje op schoolplein

'Wij zijn verheugd dat Nederland meer rekening houdt met de rechten van kinderen', zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland naar aanleiding van het tiende Jaarbericht Kinderrechten. 'Er blijven wel hardnekkige problemen bestaan, zoals de verdwijningen van migrantenkinderen, de gebrekkige uitvoering van het Kinderpardon en het gebrek aan cijfers rond kindermishandeling. Het nieuw te vormen kabinet heeft nu de kans om die problemen aan te pakken.'

“Het nieuw te vormen kabinet heeft nu de kans om die problemen aan te pakken”

Suzanne Laszlo, directeur UNICEF Nederland

Al tien jaar brengen Defence for Children en UNICEF Nederland jaarlijks een gezamenlijk rapport uit. Het Jaarbericht Kinderrechten omvat een analyse van de kinderrechtensituatie van vijf groepen kwetsbare kinderen in Nederland: slachtoffers van kindermishandeling, kinderen die jeugdhulp nodig hebben, kinderen die te maken hebben met het jeugdstrafrecht of met het migratierecht, en slachtoffers van uitbuiting.

Verdwenen kinderen

Een van de positieve uitkomsten over 2016 is dat alleenstaande migrantenkinderen bij binnenkomst in principe niet meer in detentie worden gezet en dat kinderen na hun asielprocedure niet meer op straat belanden. Maar er blijven ook zorgen: er verdwijnen nog steeds kinderen uit de opvang voor migrantenkinderen en daarnaar wordt in veel gevallen geen onderzoek gedaan. In 2016 ging het om een schrikbarend aantal van 290 kinderen die verdwenen, waarvan dertig uit de Beschermde Opvang.

Aloys van Rest (directeur Defence for Children), Kamerlid Rens Raemakers (D66), Phebe, Sahra en Suzanne Laszlo (directeur UNICEF Nederland) tijdens de overhandiging van de tiende editie van het Jaarbericht Kinderrechten. Een initiatief van beide kinderrechtenorganisaties. 

Aloys van Rest (directeur Defence for Children), Kamerlid Rens Raemakers (D66), Phebe, Sahra en Suzanne Laszlo (directeur UNICEF Nederland) tijdens de overhandiging van de tiende editie van het Jaarbericht Kinderrechten. Een initiatief van beide kinderrechtenorganisaties. 

Aloys van Rest (directeur Defence for Children), Kamerlid Rens Raemakers (D66), Phebe, Sahra en Suzanne Laszlo (directeur UNICEF Nederland) tijdens de overhandiging van de tiende editie van het Jaarbericht Kinderrechten. Een initiatief van beide kinderrechtenorganisaties. 

Verhuizingen

Afgelopen jaar moesten kinderen in azc’s vaak verhuizen, zo waren er 3.500 verhuizingen, een stijging van meer dan 50 procent. Hierdoor ervaren kwetsbare kinderen steeds opnieuw onrust en moeten zij vriendschappen, scholing en eventuele behandeltrajecten verbreken. Dit is niet nodig en moet stoppen. 'Het is tijd om de opvang zo te organiseren dat kinderen de stabiliteit, bescherming en zorg krijgen waar ze recht op hebben', zegt Suzanne Laszlo.

Armoede

Het afgelopen jaar is er meer geld vrijgemaakt voor de bestrijding van armoede, maar dat is ook hard nodig: het aantal kinderen dat langdurig (meer dan vier jaar) in Nederland in armoede leeft, is de afgelopen tien jaar toegenomen.

“Ik vind het een negatieve ontwikkeling dat veel kinderen in ons land nog altijd in armoede moeten opgroeien. Het heeft een enorme impact op hun leven en toekomst”

Drs. F. Dronkers, kinder- en jeugdpsycholoog NIP

Tien jaar Kinderrechten: nog een wereld te winnen

Er is veel ten positieve veranderd, zoals de aanstelling van de Kinderombudsman, de invoering van een wettelijk verbod op slaan in de opvoeding, kinderen die zonder begeleiding naar Nederland komen worden in principe niet meer gedetineerd, de jeugdcriminaliteit is gedaald en het VN-Kinderrechtenverdrag is niet meer weg te denken uit het jeugdstrafrecht.

Tegelijkertijd is er nog een wereld te winnen: zo is de minister van Jeugd en Gezin bijvoorbeeld weer verdwenen en is er nog veel meer aandacht nodig voor de meest kwetsbare kinderen in ons land: 'We merken dat het belang van het kind nog onvoldoende meetelt in het jeugdstrafrecht', zegt Aloys van Rest, directeur van Defence for Children. 'Ook zijn bijvoorbeeld bestaande regelingen om kinderen in armoede te ondersteunen niet op orde. Een ander probleem is dat cijfers ontbreken over groepen waarvan we weten dat ze kwetsbaar zijn, zoals een aantal kinderen in Caribisch Nederland. Door het gebrek aan cijfers is het onmogelijk om te beoordelen of we deze kinderen nu goed helpen.'

Jongeren aan het woord tijdens de lancering van het Jaarbericht Kinderrechten 2017.

Jongeren aan het woord tijdens de lancering van het Jaarbericht Kinderrechten 2017.

Jongeren aan het woord tijdens de lancering van het Jaarbericht Kinderrechten 2017.

Formatie

In de tiende editie van het Jaarbericht onderstrepen kinderrechtenorganisaties UNICEF Nederland en Defence for Children de noodzaak dat een welvarend land als Nederland op moet komen voor de meest kwetsbare kinderen. De formatie biedt een kans om de problemen daadwerkelijk aan te pakken. 'Wij roepen alle partijen in de Tweede Kamer op om zich hard te maken voor kinderen en de zorgpunten benoemd in het Jaarbericht serieus te nemen', zegt Suzanne Laszlo. 'Zet politieke verschillen aan de kant om ervoor te zorgen dat ieder kind ook echt kind kan zijn.'

Gerelateerd aan dit onderwerp