Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Onderzoek naar kinderrechtensituatie in Nederland

15 mei 2017

Voor kinderen en hun rechten kan niet genoeg aandacht zijn. Daarom juicht UNICEF alle aandacht daarvoor en voor de verbetering van kinderrechten toe. Net als de organisatie KidsRights maakt ook UNICEF zich zorgen over de situatie van kwetsbare kinderen in de wereld én in Nederland.

2012 nederland kinderen algemeen (129)

Alle kinderen, waar ook ter wereld, hebben dezelfde rechten. Deze rechten zijn vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Bijna alle landen hebben het verdrag ondertekend en hebben daarmee toegezegd de rechten van kinderen te zullen respecteren en na te streven. Elk land heeft zijn eigen uitdagingen op gebied van kinderrechten. In opdracht van de Verenigde Naties ziet UNICEF erop toe dat regeringen die rechten naleven. Dat doen we overal in de wereld, dus ook in Nederland.

Kwetsbare kinderen

In Nederland gaat al veel goed, maar de rapportage van het Kinderrechtencomité in 2015 liet zien dat de overheid nog beter moet opkomen voor kwetsbare kinderen in ons land. Veel aanbevelingen zijn tot onze spijt nog steeds niet uitgevoerd.

Jaarlijks brengen we samen met Defence for Children uitgebreid onderzoek uit naar de kinderrechtensituatie in Nederland. Daarin vragen we aandacht voor de situatie van kwetsbare kinderen in de jeugdzorg, voor kindermishandeling en voor de situatie van asielzoekerskinderen. Op 16 juni a.s. publiceren wij de nieuwste bevindingen in het Jaarbericht Kinderrechten.

Het Jaarbericht van 2016 kunt u hier teruglezen

De school gaat uit.