Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Leerkrachten op Bonaire terug in de schoolbanken voor kinderrechten

15 mei 2017

Als kinderen en leerkrachten weten wat kinderrechten zijn, kunnen beiden daarvoor opkomen. Leerkrachten van verschillende basisscholen op Bonaire kregen daarom een training over kinderrechten. Met deze training leren leerkrachten wat deze rechten zijn en hoe ze kinderen hierover kunnen leren.

Met de kinderrechtentraining krijgen leerkrachten tips over hoe zij kinderen in de klas op een goede manier kunnen uitleggen wat kinderrechten zijn. 

Met de kinderrechtentraining krijgen leerkrachten tips over hoe zij kinderen in de klas op een goede manier kunnen uitleggen wat kinderrechten zijn. 

Met de kinderrechtentraining krijgen leerkrachten tips over hoe zij kinderen in de klas op een goede manier kunnen uitleggen wat kinderrechten zijn. 

De kinderenrechtentraining is onderdeel van het werk van UNICEF Nederland om samen met overheden en partnerorganisaties uit Caribisch en Europees Nederland de kinderrechtensituatie in Caribisch Nederland verder te verbeteren.De training werd gegeven door in samenwerking met Tamara Salsbach van de kinderrechtenorganisatie Talensa. 

Van het recht op onderwijs en veilig opgroeien tot aan het recht op privacy en bescherming tegen discriminatie; de rechten van het kind hebben invloed op allerlei thema’s in het dagelijks leven. De docenten kregen dan ook lesmaterialen om in hun onderwijsprogramma invulling te geven aan de rechten van het kind.

In de lessen over de rechten van het kind in de klas worden vaardigheden als onderzoek doen, kritisch denken, het vormen van een eigen mening en het belang van het luisteren naar de mening van een ander behandeld. Vaardigheden die kinderen op Bonaire, nu én in de toekomst, ondersteunen in het dagelijks leven. 

'Als docenten focussen wij ons vaak op de rol van de ouders thuis, maar als docent heb je ook een verantwoordelijkheid om over de rechten van kinderen te vertellen. Wat wij uitdragen in de klas nemen kinderen mee naar huis', aldus een deelnemer van de kinderrechtentraining.

Esther Polhuijs, kinderrechtendeskundige bij UNICEF Nederland: 'Deze training is erg nuttig voor de leerkrachten. Docenten krijgen tips over hoe zij leerlingen op een goede manier uitleggen wat de rechten van het kind zijn. Zo leren kinderen op school over rechten en kunnen zij daar ook voor opkomen.'

Kinderrechtentraining op Bonaire

UNICEF Nederland is ook actief in het Caribische gedeelte van het Nederlandse Koninkrijk. Zo geeft UNICEF Nederland kinderrechtentraining aan leerkrachten. 

UNICEF Nederland is ook actief in het Caribische gedeelte van het Nederlandse Koninkrijk. Zo geeft UNICEF Nederland kinderrechtentraining aan leerkrachten. 

Kinderrechten in Caribisch Nederland

Op tien uur vliegen van Nederland liggen de drie bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Deze drie eilanden worden ook wel Caribisch Nederland genoemd. Kinderen in Caribisch Nederland hebben dezelfde rechten als kinderen in Europees Nederland. Toch worden deze rechten niet op dezelfde manier nageleefd. UNICEF Nederland vindt dat hier verandering in moet komen.

In 2013 deed UNICEF Nederland onderzoek naar kinderrechten in Caribisch Nederland. Uit dit onderzoek bleek dat de naleving van de kinderrechten niet voldeed aan de eisen die het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind stelt. Zo leven veel kinderen in Caribisch Nederland in armoede, is er sprake van huiselijk geweld en ontbreken er veel cijfers over jongeren waardoor de problematiek niet altijd goed in beeld is.

Sinds juni 2016 werkt UNICEF Nederland samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Openbare Lichamen van de bijzondere gemeenten om de situatie voor kinderen in Caribisch Nederland verder te verbeteren. Dit doet UNICEF Nederland samen met partnerorganisaties in Caribisch en Europees Nederland.  

UNICEF Nederland werkt sinds juni 2016 samen met de Openbare Lichamen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties om de kinderrechtensituatie in Caribisch Nederland verder te verbeteren. Lees meer over het werk van UNICEF Nederland in Caribisch Nederland.

Gerelateerd aan dit onderwerp