Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Grote risico’s voor migranten- en vluchtelingenkinderen in Griekenland

25 april 2017

Recente rapporten vestigen de aandacht op de grote risico’s die migranten- en vluchtelingenkinderen in Griekenland lopen. Onderzoekers van ‘Harvard University’ schrijven over seksuele uitbuiting van kinderen. Een onderzoek van de Europese Rekenkamer onderstreept dat de voorzieningen onder de maat blijven waardoor kinderen onvoldoende hulp ontvangen. 

Kinderen lopen in het Griekse vluchtelingenkamp Ritsona dat vijftig kilometer ten noorden van Athene ligt (de kinderen op de foto hebben geen relatie tot dit verhaal). 

Kinderen lopen in het Griekse vluchtelingenkamp Ritsona dat vijftig kilometer ten noorden van Athene ligt (de kinderen op de foto hebben geen relatie tot dit verhaal). 

Kinderen lopen in het Griekse vluchtelingenkamp Ritsona dat vijftig kilometer ten noorden van Athene ligt (de kinderen op de foto hebben geen relatie tot dit verhaal). 

UNICEF verleent samen met lokale partnerorganisaties hulp en ondersteuning aan migranten- en vluchtelingenkinderen in Griekenland. Ook wij stuiten tijdens ons werk op gevallen van seksueel en sekse gerelateerd geweld, waaronder seksuele uitbuiting. Deze signalen vinden we zeer alarmerend en we pleiten voor grondig onderzoek en verbetering van de lokale opvangvoorzieningen.

Griekenland is overbelast

De lokale overheid en organisaties in Griekenland zijn overbelast. Een deel van de bestaande ondersteuning en hulpverlening is nog niet aangepast aan de opvang en ondersteuning van vluchtelingen en migranten die een andere taal spreken en specifieke behoeften hebben. Mensen die al langere tijd vast zitten in gebrekkige omstandigheden, hanteren overlevingstechnieken die risicovol zijn en henzelf en anderen in gevaar brengen. Voor kinderen die te maken hebben met seksueel geweld en uitbuiting is er te weinig hulpverlening. De gebrekkige opvang en de langdurige asiel-, gezinsherenigings- en herplaatsings (relocatie)-procedures zorgen ervoor dat kinderen hun heil elders zoeken met alle risico’s van dien. 

Een jongen staat in het vluchtelingenkamp Kara Tepe op het Griekse Lesbos. 

Een jongen staat in het vluchtelingenkamp Kara Tepe op het Griekse Lesbos. 

Een jongen staat in het vluchtelingenkamp Kara Tepe op het Griekse Lesbos. 

In de afgelopen maanden heeft UNICEF haar hulp voor migranten- en vluchtelingenkinderen in Griekenland uitgebreid. In samenwerking met lokale partners werken we er naartoe dat bescherming, zorg en ondersteuning wordt geboden aan deze kinderen. Dit doen we onder meer:

  • We ondersteunen kinderbeschermingsvoorzieningen, bijvoorbeeld via speciale centra in opvanglocaties en steden door het hele land. In deze centra worden medewerkers van partnerorganisaties getraind om kinderen en gezinnen in risicosituaties snel te identificeren en door te verwijzen naar de hulp die ze nodig hebben. Daarnaast krijgen kinderen die blootgesteld zijn aan geweld psychologische hulp van getrainde sociaal werkers en psychologen.
  • Onze partners werken nauw samen met de lokale autoriteiten en overheidsdiensten om slachtoffers door te verwijzen naar de juiste hulpverlening zoals gezondheidszorg (onder andere geestelijke gezondheidszorg), juridische hulp en beschermde opvang waar dit noodzakelijk is.
  • We bieden daarnaast onderdak en zogenoemde life skills training aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen en migranten.
  • Naast de voorzieningenen, werken we samen met overheidsdiensten om de jeugdzorg te versterken. Met dat doel werken we aan het verbeteren van procedures zoals identificatie, doorverwijzing en plaatsing om te verzekeren dat kwetsbare kinderen bescherming en zorg krijgen.
  • We werken ook samen met andere (VN) organisaties om betere (registratie)systemen te ontwikkelen. Zo wordt de situatie van kinderen beter gemonitord. Het levert bovendien data op die wordt gebruikt in de pleitbezorging voor kinderen.

Herplaatsing

Een probleem voor de migranten- en vluchtelingenkinderen in Griekenland is de traag verlopende herplaatsing van vluchtelingen naar andere EU lidstaten. Tot eind maart waren dat slechts 4632 kinderen waarvan 245 alleenreizende kinderen terwijl er naar schatting 20.300 migranten- en vluchtelingenkinderen waarvan ca 2000 alleenreizende kinderen in Griekenland leven.

Afghaanse kinderen 

De  Afghaanse kinderen komen vaak niet in aanmerking voor herplaatsing omdat dit alleen mogelijk is voor vluchtelingen die de meeste kans maken op asiel. Bovendien hanteren Europese lidstaten soms hele strikte aanvullende criteria waardoor alleenreizende kinderen of vluchtelingen zonder familie in de betreffende EU lidstaat geen toegang krijgen. Juist de groep Afghaanse jongeren is het meest slachtoffer van seksuele uitbuiting. We pleiten er daarom voor om bij herplaatsing met name te selecteren op kwetsbaarheid. Deze groep kinderen heeft nu direct zorg en bescherming nodig.

Middelen

De behoeften van migranten- en vluchtelingenkinderen zijn complex en vergen een brede aanpak. UNICEF gaat door met haar inzet in Griekenland en vraagt om extra middelen om de programma’s uit te kunnen breiden.

Gerelateerd aan dit onderwerp