Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Jaarverslag 2016: Nederland gaf meer dan verwacht

21 april 2017

In 2016 konden we fors meer doen voor kwetsbare kinderen, doordat we meer donaties en nalatenschappen kregen dan voorzien.

Blije Syrische moeder en baby, Servië.

Blije Syrische moeder en baby, Servië.

Blije Syrische moeder en baby, Servië.

Deze groei is bijzonder in een tijd dat minder mensen zich voor langere tijd verbinden aan één goed doel. In totaal konden we 50,3 miljoen euro besteden aan hulp voor kwetsbare kinderen in de wereld, bijvoorbeeld met noodvoeding en onderwijs. De kosten voor fondsenwerving bleven met 17,8 procent ruim onder de CBF-norm. Dat blijkt uit het jaarverslag van UNICEF Nederland over 2016.

Sprankjes hoop

'In Libanon zag ik hoe doortastend en vakkundig onze collega’s daar te werk gaan', zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. 'Ik ben er trots op dat we dankzij onze donateurs zo veel hulp kunnen geven. We maken verschil voor kinderen in rampgebieden, met drinkwater, kleding en onderwijs. Dat zijn sprankjes hoop!'

UNICEF besteedde 8,2 procent van de opbrengsten aan kinderrechten in Nederland. Hiermee zijn activiteiten georganiseerd om de participatie van jongeren in ons land te versterken (zoals het Kinderrechtendebattoernooi en de Raden van Kinderen), naast het verbeteren van kinderrechten in Caribisch Nederland. Ook hebben we advies en onderzoek gefinancierd gericht op de versterking van kinderrechten in Nederland en wereldwijd. En samen met andere organisaties is TeamUp opgezet, een programma met sport- en spelactiviteiten voor vluchtelingenkinderen in asielzoekerscentra.

Overzicht van de opbrengsten

  • Onze totale opbrengsten kwamen in 2016 uit op 69 miljoen euro. Dat is ongeveer evenveel als in 2015 (69,9 miljoen euro) en fors meer dan begroot (65,9 miljoen euro).
  • Eigen fondsenwerving leverde 52 miljoen euro op (7,3 procent meer dan in 2015), waarvan 31,2 miljoen euro van donateurs.
  • Het aantal donateurschappen bleef met 352.000 ongeveer gelijk.
  • De inkomsten uit partnerschappen met bedrijven bedroegen in 2016 ruim 5,3 miljoen euro, een lichte daling ten opzichte van 2015 (5,6 miljoen euro) en minder dan was begroot (7,1 miljoen euro). Het uitwerken van nieuwe financiële partnerschappen bleek meer tijd te vergen dan ingeschat.
  • Dankzij de Nationale Postcode Loterij konden we in 2016 een speciaal project voor de re-integratie van kindsoldaten in de Centraal Afrikaanse Republiek steunen. Daarnaast kreeg UNICEF de reguliere jaarlijkse donatie van 13,5 miljoen euro voor het wereldwijde werk.

Convenant voor duurzame kleding en textiel

We zijn bijzonder trots op het feit dat we verschillende convenanten in Nederland hebben mee helpen ontwikkelen, zoals het Convenant Duurzame Kleding & Textiel. Meer dan vijftig bedrijven maakten bindende afspraken over het verantwoord produceren van kleding, zonder kinderarbeid en met 'leefbaar loon' voor hun ouders. Convenanten op andere productieketens volgen.