Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

'Opvoeden als basis voor kinderrechten'

16 maart 2017

Op 7 en 8 maart vond de conferentie “Opvoeden als basis voor kinderrechten” plaats op Bonaire. De conferentie werd door o.a. het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en UNICEF Nederland georganiseerd voor verschillende professionals uit Caribisch en Europees Nederland. 

Opvoedconferentie bzk unicef bonaire maart 2017

De conferentie 'Opvoeden als basis voor kinderrechten' is een initiatief van de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten, waarin Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland vertegenwoordigd zijn. Meer dan 100 professionals uit het Caribisch en Europese gedeelte van Nederland kwamen bijeen om aan de slag te gaan met het thema positief opvoeden.

Positief opvoeden

Het belangrijkste doel van de Opvoedconferentie is om als Koninkrijk een visie op positief opvoeden te formuleren, in de praktijk te brengen en gezamenlijk uit te dragen. Positief opvoeden is essentieel voor de ontwikkeling van het kind. Daarom moeten ouders, leerkrachten, professionals en de overheid samenwerken om het opvoedklimaat voor kinderen zo optimaal mogelijk te maken.

 'Armoede, eenoudergezinnen, tienermoeders en kinderen die vaak door hun grootouders worden opgevoed zitten in een onevenwichtige thuissituatie', zegt gezaghebber van Bonaire Edison Rijna 'Een evenwichtige opvoeding is van groot belang om een goede participatie in het onderwijs en de BES- gemeenschappen te kunnen waarborgen.'

Alle zes eilanden waren vertegenwoordigd. Rachel Crowe van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 'We hebben gezien dat we op belangrijke thema’s de samenwerking en verbinding zoeken.'

Lancering Raad van Kinderen

Onderdeel van de conferentie was de lancering van de Raad van Kinderen op Bonaire. De Raad van Kinderen is een initiatief van de Missing Chapter Foundation en UNICEF Nederland. Met de Raad van Kinderen krijgen kinderen een stem in zaken die hun toekomst bepalen. Het Openbaar Lichaam Bonaire, Rijksdienst Caribisch Nederland, Buddy Dive en Tourism Corporation Bonaire zijn de eerste organisaties op Bonaire die aan de slag gaan met een Raad van Kinderen.

UNICEF Nederland zet zich ook in voor kinderen in Caribisch Nederland.

UNICEF Nederland zet zich ook in voor kinderen die in Caribisch Nederland wonen. 
 

UNICEF Nederland zet zich ook in voor kinderen die in Caribisch Nederland wonen. 
 

Wat doet UNICEF?

Van 2010 tot 2013 deed UNICEF onderzoek naar de kinderrechtensituatie van de kinderen in Caribisch Nederland. Uit dit onderzoek blijkt dat de kinderrechtensituatie niet aan de eisen voldoet aahet Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind stelt. Zo leven er veel kinderen in armoede, zijn er weinig activiteiten voor kinderen en worden veel kinderen geconfronteerd met (huiselijk) geweld. Daar moet wat aan gebeuren.

Op verzoek van de Openbare Lichamen van Bonaire, St Eustatius en Saba werkt UNICEF Nederland met lokale partners op het terrein van educatie en participatie samen om de kinderrechtensituatie in Caribisch Nederland te verbeteren.

Gerelateerd aan dit onderwerp