Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Laurien Koster benoemd tot voorzitter van het Kinderrechtencollectief

19 januari 2017

Het Kinderrechtencollectief heeft een nieuwe voorzitter, Laurien Koster. Zij gaat zich inzetten voor álle kinderen in Nederland. “Ik ga mijn uiterste best doen om samen met de leden van het Kinderrechtencollectief te zorgen voor een grotere bekendheid en naleving van het VN Kinderrechtenverdrag in Nederland."

Laurien koster

"De aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité, die eens per vijf jaar verschijnen, staan daarbij centraal. Hierover ga ik graag op korte termijn in gesprek met betrokken partijen en met de Nederlandse overheid."

Rode draad

Laurien Koster was van 2008-2015 achtereenvolgens voorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling en het College voor de Rechten van de Mens. In deze zeven jaar initieerde en leidde zij de transformatie van de Commissie Gelijke Behandeling tot het onafhankelijke nationale mensenrechteninstituut. Het College voor de Rechten van de Mens ziet toe op de naleving van mensenrechten en gelijke behandeling in Nederland. In haar veelzijdige loopbaan ligt de focus op daadwerkelijke toegang van ieder mens tot zijn rechten.

Mensen- en kinderrechten lopen als een rode draad door haar carrière. Aftredend voorzitter Aloys van Rest: “Het Kinderrechtencollectief is zeer verheugd met de aanstelling van Laurien Koster als onafhankelijk voorzitter en kijkt uit naar een prettige samenwerking.”