Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Verbeter opvang kinderen in azc

18 november 2016

Dat stelt De Werkgroep Kind in azc na gesprekken met deskundigen zoals docenten, artsen, jongerenwerkers en gemeentebestuurders. Twee dagen voor de Dag van de Rechten van het Kind op 20 november presenteert de 'Werkgroep Kind in azc' haar advies 'Zo kan het ook'. In dit advies staan knelpunten, verbeterkansen en bestaande initiatieven om de asielopvang kindvriendelijker te maken. 

Screen shot 2016 11 29 at 15.03.33

"De mensen die in de praktijk werken met deze kwetsbare kinderen, die vaak oorlog en geweld zijn ontvlucht, lopen dagelijks aan tegen weeffouten in het asielsysteem", vertelt Helen Schuurmans, coördinator van de 'Werkgroep Kind in azc' waarin Defence for Children, Kerk in Actie, UNICEF Nederland, VluchtelingenWerk Nederland en War Child zich hebben verenigd.

Verhuizingen

Het kernprobleem is de onrust en instabiliteit in de asielopvang, die wordt veroorzaakt door de vele gedwongen verhuizingen. Gezinnen verhuizen minimaal drie keer en vaak nog enkele keren tijdens hun asielprocedure. Het schooljaar van kinderen wordt onderbroken, medische behandelingen worden onnodig stopgezet, verwerking van trauma's lukt maar beperkt, het opbouwen van sociale contacten stokt en de integratie komt niet op gang. 

Schuurmans: "Veel gemeenten en vrijwilligers zien hoe kinderen en gezinnen lijden onder die voortdurende onrust. Daarom zijn plaatsen als Utrecht en Tilburg begonnen om de hele asielopvang en huisvesting van statushouders binnen één gemeente te organiseren. Dat is een concrete stap richting kindvriendelijke opvang. We hopen dat deze aanpak landelijk wordt opgepakt." 

Missen van medische zorg

Lokale initiatieven rondom preventieve traumaverwerking, bijles, sport&spel, gezondheidszorg en opvoedondersteuning kunnen alleen succesvol zijn als kinderen op één plek blijven. Kinder- en tropenarts Albertine Baauw vertelde tijdens een expertsessie over een jongetje met een bloedziekte: "Midden in de behandelingsperiode kwam hij niet meer opdagen. Het bleek dat het kind verhuisd was naar een andere opvanglocatie. Hierdoor miste het jongetje de medische behandeling die hij nodig had."

Zó kan het ook!
Aanbevelingen voor een betere situatie van kinderen in asielzoekerscentra

Download het rapport (.pdf)

rapport-zo-kan-het-ook.pdf

Gerelateerd aan dit onderwerp