Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

El Nino veroorzaakt een stille ramp in Zimbabwe

21 september 2016

Astrid van Vonderen van UNICEF Nederland reisde in september naar Zimbabwe. Ze wilde zien hoe het daar met de kinderen gaat, nu het land al een paar jaar zucht onder het juk van El Niño.

"Het heeft al twee jaar niet geregend in Zimbabwe. Sterker nog, het land kampt met de droogste periode sinds 35 jaar. Bovendien is de gemiddelde temperatuur in Zimbabwe gestegen. De belangrijkste oorzaak: El Niño. Vier miljoen mensen zijn direct door de gevolgen van dit klimaatverschijnsel getroffen, waaronder bijna 2 miljoen kinderen. In de hele regio (zuidelijk en Oost-Afrika) verkeren 23 miljoen mensen in acute nood."

Zimbabwe RTF

UNICEF zorgt ervoor dat ondervoede kinderen met behulp van therapeutische voeding kunnen aansterken .

Domino-effect

"Tijdens mijn reis werd me duidelijk dat de droogte vergaande gevolgen heeft. Er treedt een domino-effect op. Omdat de oogsten zijn mislukt, is er een enorm tekort aan voedsel. Veel volwassenen en kinderen zijn daardoor acuut ondervoed, maar het wordt steeds lastiger om hen te helpen. Ondervoede kinderen en zwangere vrouwen delen het eten en de voedingssupplementen die ze krijgen met hun familie en buren en daardoor verandert er niets in hun situatie. Ook is er in Zimbabwe gebrek aan (schoon) water, toiletten en hygiëne, waardoor het risico op ziektes enorm groot is. Het medisch personeel van een kliniek die we bezochten, vertelde ons dat ze vrijwel geen schoon (drink)water meer hebben. Daardoor is het lastiger om de patiënten hun medicatie in te laten nemen, maar ook om de hygiëne tijdens de behandelingen te waarborgen. Gezinnen die we hebben bezocht moeten steeds verder lopen voor drinkwater. Bronnen drogen op of raken sterk vervuild vanwege de kadavers van wilde dieren in het water."

Kinderen blijven achter

"Ouders trekken weg, op zoek naar plaatsen waar wel voedsel is of waar ze geld kunnen verdienen om eten te kopen. Dat betekent dat veel kinderen alleen achterblijven. Vaak wordt een gezind gerund door de oudste dochter, die verantwoordelijk is voor de rest van de familie. Ik sprak een meisje van 17 jaar dat de hele dag thuis is om voor haar broertjes en zusje te zorgen. Ze moest haar school ervoor opgeven en dat vond ze erg moeilijk."

"Een andere veel voorkomende situatie is dat kinderen worden achtergelaten bij hun grootouders. Die zijn vaak oud en slecht in staat om voor hen te zorgen. In sommige gevallen kunnen deze families gebruikmaken van een vorm van sociale bijstand. UNICEF heeft het daarvoor verantwoordelijke ministerie ondersteund bij een onderzoek naar welke huishoudens hiervoor in aanmerking komen. Als families hun uitkering ophalen, krijgen ze bovendien voorlichting over het belang van onderwijs voor kinderen en over behandelingen voor HIV/aids. Dat laatste is zeer belangrijk, omdat het percentage volwassenen en kinderen dat geen behandeling krijgt sterk toeneemt. Doordat de medicijnen niet goed worden verdragen op een lege maag, besluiten veel patiënten die niet meer in te nemen. Ook besteden ze hun geld liever aan eten dan aan een reis naar de kliniek. Gezondheidswerkers bezoeken deze mensen en leggen hen uit hoe belangrijk het is om hun medicijnen toch te blijven nemen."

Zimbabwe Schoolmaaltijd

Kinderen krijgen op school een maaltijd. Thuis hebben ze vaak niets te eten.

Niet meer naar school

"Zimbabwanen vinden het zeer belangrijk dat kinderen naar school gaan. Ze doen er daarom alles aan om ervoor te zorgen dat die dat kunnen blijven doen. Maar toch neemt het aantal kinderen dat regelmatig of langdurig van school wegblijft flink toe. Hun ouders kunnen het schoolgeld en de kosten voor schooluniformen niet meer betalen en houden hun kinderen thuis, of de kinderen hebben geen energie meer om vijf of tien kilometer naar school te lopen. Het hoofd van een lagere school dat ik sprak vertelde me dat leerlingen die wel naar school komen deze lange weg meestal met een lege maag afleggen en daarna in de klas in slaap vallen, omdat ze zo uitgeput zijn."

Help de kinderen in Zimbabwe

"UNICEF en de (lokale) overheid van Zimbabwe coördineren programma's op het gebied van water, sanitatie en hygiëne, voeding, onderwijs, gezondheidszorg en kinderbescherming. De kwaliteit van deze programma's is goed, maar door de langdurige droogte is er nu een veel grotere behoefte aan hulp dan in eerste instantie werd gedacht. Daarvoor is extra geld nodig, niet alleen in Zimbabwe maar ook in andere landen in zuidelijk en Oost-Afrika die lijden onder de gevolgen van El Niño. Het zou fantastisch zijn als u ons daarbij zou willen helpen. Steun UNICEF met een donatie, zodat de kinderen in Zimbabwe de gevolgen van El Niño overleven."

 

Zimbabwe Bron

Astrid van Vonderen (tweede van links) test een door UNICEF geslagen waterpunt.

Astrid van Vonderen op Radio 1

Op maandag 19 september was Astrid van Vonderen te gast bij Radio 1. Samen met voormalig klimaatonderhandelaar en ontwikkelingsdeskundige Paul Hassing beantwoordde ze vragen over de gevolgen van El Niño in Zimbabwe.

Vraag en antwoord

Zimbabwe Handenwassen


Wat is er aan de hand in Zimbabwe?
In Zimbabwe heeft het als gevolg van El Niño al twee jaar niet geregend, net als in andere landen in zuidelijk en Oost-Afrika. Daardoor is er een enorm gebrek aan voedsel, drogen waterbronnen op, sterft het vee en neemt het aantal mensen dat ondervoed is en honger lijdt toe. Bijna de helft van de bevolking, waaronder bijna 2 miljoen kinderen, heeft voedselhulp nodig. Ook is er een grote kans op epidemieën, doordat er een tekort is aan schoon drinkwater.

Waarom horen we zo weinig over deze crisis?
De droogte in Zimbabwe is een zogenaamde 'stille ramp'. De gevolgen daarvan ontvouwen zich langzaam, buiten het zicht van de camera's. Maar dat maakt deze crisis niet minder erg. De omstandigheden in Zimbabwe verslechteren bovendien alleen maar, omdat oogsten steeds minder opbrengen.

Heeft de regering van Zimbabwe deze crisis aan zichzelf te wijten?
Voor de oorzaken van de grote voedseltekorten is niet zo makkelijk een schuldige aan te wijzen. Feit is wel dat de gevolgen van El Niño enorm groot zijn. Zo zijn de ondervoedingscijfers in jaren niet zo hoog geweest. Maar wat de oorzaak van de huidige  situatie ook is: het is overduidelijk dat de kinderen in Zimbabwe nu dringend hulp nodig hebben. Wij geven die en hebben daarvoor uw steun nodig.

Wat doet UNICEF in Zimbabwe?
UNICEF coördineert samen met de overheid de uitvoering van hulpprogramma's. We zorgen onder meer voor:

  • schoon water, toiletten en hygiëne
  • medische zorg (bijvoorbeeld voor kinderen die ziek zijn door diarree)
  • therapeutische voeding en supplementen voor ondervoede kinderen
  • kinderbescherming

Hoeveel geld heeft UNICEF voor deze hulp nodig?
We hebben de internationale gemeenschap om bijna 22 miljoen dollar gevraagd. Daarvan hebben we maar zo'n 3 miljoen dollar ontvangen.

Hoe weet ik zeker dat mijn bijdrage goed wordt besteed?
UNICEF heeft zeer goed functionerende controlesystemen, die garanderen dat geld voor hulp op de juiste plek terechtkomt. Bovendien overleggen we voortdurend met de regering van Zimbabwe, zodat die prioriteit geeft aan hulp aan de bevolking, los van politiek en persoonlijk gewin.

Gerelateerd aan dit onderwerp