Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Bijna 50 miljoen kinderen wereldwijd ontheemd

6 september 2016

Over de hele wereld zijn bijna 50 miljoen kinderen ontheemd. De bescherming van deze kinderen schiet in veel landen ernstig tekort en moet verbeterd worden. In het vandaag verschenen rapport 'Uprooted: the growing crisis for refugee and migrant children' beschrijft UNICEF de groeiende crisis voor vluchtelingen- en migrantenkinderen. 

Nieuwe gegevens schetsen een onthutsend beeld van het leven en de situatie van miljoenen kinderen en gezinnen, getroffen door gewelddadige conflicten en andere crises. Liever riskeren zij een gevaarlijke reis dan dat ze thuis blijven.

De belangrijkste conclusies uit het rapport:

  • De helft van alle vluchtelingen is kind. In 2015 kwam ongeveer 45 procent van alle gevluchte kinderen uit Syrië en Afghanistan.
  • 28 miljoen kinderen zijn uit hun huizen verdreven door binnenlands en grensoverschrijdend geweld. Onder hen zijn tien miljoen vluchtelingenkinderen, één miljoen asielzoekers waarvan de vluchtelingenstatus nog niet is vastgesteld en naar schatting 17 miljoen kinderen die ontheemd zijn in eigen land. Zij hebben dringend behoefte aan humanitaire hulp en toegang tot essentiële voorzieningen.
  • Ongeveer 20 miljoen kinderen hebben hun huizen verlaten om verschillende redenen, waaronder extreme armoede of geweld van bendes. Velen lopen het risico op misbruik of gevangenschap, omdat ze geen papieren hebben, hun juridische status onzeker is, of omdat er geen systematisch toezicht is op hun welzijn. Ze vallen tussen wal en schip.
  • Steeds meer kinderen reizen alleen. In 2015 vroegen ruim 100.000 onbegeleide minderjarigen asiel aan in 78 landen, dat is drie keer zoveel als in 2014. Onbegeleide kinderen lopen het grootste risico op uitbuiting en misbruik door onder meer smokkelaars en mensenhandelaren.

Turkije heeft meeste vluchtelingen

Volgens 'Uprooted' is Turkije gastheer van het grootste aantal vluchtelingen en zeer waarschijnlijk van het grootste aantal gevluchte kinderen in de wereld. Als het om relatieve aantallen gaat, staat Libanon op de eerste plaats. Ongeveer één op de vijf mensen in dit land is vluchteling.

Situatie in Nederland

Het rapport gaat niet alleen in op de wereldwijde situatie van vluchtelingen- en migrantenkinderen, maar geeft ook specifieke regionale informatie, zoals over Europa. De aanbevelingen die UNICEF doet, gelden ook voor Nederland. "Vorig jaar kwamen meer dan 18.000 kinderen naar Nederland die hier asiel aanvroegen. Bijna 33 procent van alle asielzoekers die in 2015 naar Nederland kwamen is kind," zegt kinderrechten- en migratiedeskundige Majorie Kaandorp van UNICEF Nederland. "Voor hen moeten we zorgen, zoals afgesproken in het VN-Kinderrechtenverdrag. Ook in Nederland zijn er nog veel verbeteringen mogelijk."

UNICEF Nederland ziet een aantal knelpunten in de opvang van vluchtelingen- en migrantenkinderen in ons land. "Niet alle kinderen kunnen direct naar school, kinderen moeten vaak verhuizen tussen verschillende opvangcentra, kinderen zitten in vreemdelingenbewaring en de procedures voor gezinshereniging duren lang," legt Majorie uit. "Nederland is een welvarend land en deze kwetsbare groep verdient het om juist hier zorgvuldig behandeld te worden."

"Ons land kan ook meer bijdragen aan de verbetering van de situatie van migranten- en gevluchte kinderen elders", vervolgt Majorie. "Deze maand spreken de wereldleiders over vluchtelingen en migranten. Zij moeten afspraken maken om de situatie van 50 miljoen kinderen die huis en haard hebben verlaten te verbeteren".

Aanbevelingen van UNICEF

In het UNICEF-rapport staan zes aanbevelingen die vluchtelingen-, ontheemde en migrantenkinderen kunnen helpen en beschermen:

  1. Bescherm gevluchte en migrantenkinderen (vooral onbegeleide kinderen) tegen geweld, mishandeling, uitbuiting en levensbedreigende situaties.
  2. Stop het plaatsen van kinderen in vreemdelingenbewaring op basis van hun verblijfstatus.
  3. Bewaak het recht van kinderen om op te groeien binnen hun eigen familie en voorkom dat kinderen staatloos worden.
  4. Zorg ervoor dat gevluchte en migrantenkinderen naar school kunnen en toegang hebben tot alle andere voorzieningen.
  5. Pak de oorzaken waarom mensen migreren aan.
  6. Neem maatregelen om xenofobie, discriminatie en marginalisatie van vreemdelingen in de doorreislanden en landen van bestemming aan te pakken.

Ja Ik Help Kinderen Wereldwijd

Geef nú een gift voor vluchtelingenkinderen!

Van Syrië naar Duitsland

Uprooted Mahiomar

Mahi Omar (8) is met haar familie uit Syrië gevlucht. Ze woont nu in een opvangcentrum in Karlshorst, een voorstad van Berlijn.

Gerelateerd aan dit onderwerp