Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Bedrijven maken bindende afspraken over verantwoord geproduceerde kleding

4 juli 2016

Ruim vijftig bedrijven tekenen vandaag bindende afspraken over verantwoord geproduceerde kleding. Het stoppen van kinderarbeid in de productie van textiel en kleding is een van de belangrijke thema's. UNICEF Nederland is betrokken bij de totstandkoming van het convenant. Kunnen consumenten nu met een gerust hart gaan winkelen?

Voor het eerst, in Nederland en wereldwijd, verplicht een groot aantal Nederlandse bedrijven zich om misstanden in de productieketen van hun kleding aan te pakken. Dat betekent niet dat consumenten de kleding van tientallen merken vanaf nu met een gerust hart kunnen kopen. Het heeft tijd nodig voordat de complexe keten volledig vrij zal zijn van kinderarbeid en andere misstanden. Het betekent wél dat deze bedrijven hun uiterste best moeten gaan doen dat zo snel mogelijk te realiseren. Een heel goed begin, vinden UNICEF Nederland en de Stop Kinderarbeid coalitie.

Gefaciliteerd door de SER werkten maatschappelijke organisaties, brancheorganisaties en de overheid aan het convenant. Het stoppen van kinderarbeid in de productie van textiel en kleding is één van de belangrijke thema's, naast de aanpak van slechte werkomstandigheden, te laag loon, milieubelasting en dierenleed. UNICEF Nederland en de Stop Kinderarbeid coalitie verwachten dat dit het startpunt is van concrete verbeteringen in het leven van kinderen in textielproducerende landen. Want ondanks eerdere afspraken is het nog steeds zo dat talloze kinderen in India of Bangladesh moeten werken in plaats van dat ze naar school gaan.

Fast Fashion


Kinderarbeid is volgens het Kinderrechtenverdrag en ook in veel landen door nationale wetgeving verboden, maar toch zijn aan nagenoeg alle kleding op de markt - ook in Nederland - ergens in de productieketen kinderhanden te pas gekomen. In de katoenteelt bijvoorbeeld, of in spinnerijen en weverijen, is veel minder controle dan in de fabrieken waar een merk op de kleding komt. Nieuw aan het kledingconvenant is dat de deelnemende bedrijven zich verplichten hun hele keten, van grondstof tot kleding, door te lichten op misstanden.

Belangrijkste oplossing: onderwijs


Wanneer merken stuiten op kinderarbeid is actie nodig, zo staat in het convenant. Het simpelweg ontslaan van kinderen of het beëindigen van de samenwerking met de leverancier waar kinderarbeid is aangetroffen, is geen oplossing. Families verliezen dan hun inkomen en zullen genoodzaakt zijn hun kinderen in andere sectoren onder soms nog slechtere omstandigheden te werk te stellen. Kinderen zijn dan juist de dupe.

Werkende kinderen moeten ondersteuning krijgen om naar school te gaan. Daarvoor is onder meer 'brugonderwijs' nodig, dat ex-werkende kinderen voorbereidt op deelname aan het onderwijs in een klas op hun leeftijdsniveau. Toegang tot kwalitatief goed basis- en vervolgonderwijs, inclusief beroepsopleidingen voor oudere kinderen, alsmede tot gepast werk voor tieners zijn de belangrijkste oplossingen voor kinderarbeid.

Leeftijdsverificatie


Om kinderarbeid te voorkomen, worden verschillende maatregelen van de merken verwacht. Door methoden voor leeftijdsverificatie wordt gesjoemel met leeftijden onmogelijk. En de toegang tot goede kinderopvang moet beter, zodat werknemers niet vrij hoeven te nemen om op hun kinderen te passen en de inkomsten van oudere kinderen in het gezin niet nodig zijn. Wanneer kinderen niet langer thuis of op straat rondhangen, zoals nu veel gebeurt, lopen ze minder risico in kinderarbeid verzeild te raken.

Verplichtingen nakomen


De grote druk op levertijden van kleding - zoals in de fast fashion industrie - is ook een risicofactor voor kinderarbeid. Onder druk vallen producenten namelijk vaak terug op de inzet van onderaannemers in de informele sector - zoals illegale naaiateliers - waar geen controle is op kinderarbeid of arbeidsomstandigheden. Afgesproken is dat bedrijven hun productie zo plannen dat dit zo goed als uitgesloten is. Bedrijven die hun verplichtingen niet nakomen kunnen via een speciale commissie aan hun afspraken worden gehouden.

Met een gerust hart winkelen


Het belangrijkste is dat via dit convenant bedrijven met vakbonden, maatschappelijke organisaties en de overheid gaan samenwerken om misstanden in de kledingindustrie, zoals kinderarbeid, gezamenlijk aan te pakken. Dit moet een standaard worden voor de sector. Deze start met bedrijven is een mooi begin, maar de aansluiting van andere kledingmerken in Nederland en daarbuiten is nodig om consumenten te kunnen garanderen dat kleding echt kinderarbeidvrij is. Van onze overheid is nodig dat er voldoende 'wortels en stokken' komen om ervoor te zorgen dat alle kledingbedrijven mee gaan doen. Pas dan kan de consument echt met een gerust hart naar de winkel.

Lees meer

 

UNICEF en Stop Kinderarbeid

Stop Kinderarbeid heeft samen met UNICEF gewerkt aan het hoofdstuk over kinderarbeid. Beide organisaties zullen het convenant steunen met hun kennis en expertise en zich inzetten om bedrijven waar mogelijk te laten samenwerken met lokale organisaties. Deze organisaties kunnen ook een rol spelen om toe te zien op de uitvoering van gemaakte afspraken. Zij kunnen zo nodig ook een klacht indienen bij de onafhankelijke geschillen- en klachtencommissie van het convenant die bindende uitspraken doet die in het uiterste geval kunnen uitmonden in bindende arbitrage door het Nederlands Arbitrage Instituut.

Kledingconvenant Bangladesh 1

Interviews door UNICEF Jongerenpanel

Leden van het UNICEF Jongerenpanel laten hun zelfgemaakte video met straatinterviews over misstanden in de kledingindustrie zien aan Nederlandse bedrijven tijdens de ondertekening van het convenant:

Wat weet jij over kinderarbeid en kleding?

Het jongerenpanel deed onderzoek: klik op de onderstaande afbeelding voor de resultaten.

Enquete Kledingproductieenkinderen

 

Gerelateerd aan dit onderwerp