Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Steeds meer ongelijkheid onder kinderen wereldwijd

28 juni 2016

De Sustainable Development Goals zullen in 2030 niet worden gehaald als de huidige trend zich doorzet, waarschuwt UNICEF vandaag in het rapport 'The State of the World's Children'.

Het jaarlijkse UNICEF-rapport over de leefomstandigheden van kinderen wereldwijd schetst een grimmig toekomstbeeld voor de armste kinderen in de wereld, als overheden, donateurs, bedrijven en internationale organisaties geen extra inspanning leveren. De verschillen tussen kinderen zijn groter dan ooit. De geboekte vooruitgang is niet eerlijk verdeeld. De armste kinderen hebben twee keer zoveel kans om voor hun vijfde verjaardag te sterven. In 2030, de streefdatum voor de werelddoelen, zullen alsnog 69 miljoen kinderen sterven aan vaak vermijdbare oorzaken, zullen 167 miljoen kinderen opgroeien in armoede en zijn 750 miljoen vrouwen al als kind getrouwd.
 
"Het geven van een eerlijke kans voor alle kinderen is een keuze," zegt Jan Bouke Wijbrandi, directeur van UNICEF Nederland. "Willen we in 2030 de nieuwe werelddoelen halen, dan moeten we investeren in de meest kwetsbare kinderen en in innovatieve manieren om problemen op te lossen. Kinderen en daarmee hele samenlevingen kunnen zo vooruit worden geholpen, binnen vaak niet meer dan één generatie."

Investeren loont

Het rapport wijst erop dat investeren in de meest kwetsbare kinderen onmiddellijk voordelen oplevert. Zo zorgen cash transfers (een soort kinderbijslag voor de armste gezinnen) ervoor dat kinderen langer op school blijven. Gemiddeld zorgt één jaar extra onderwijs later voor een stijging van tien procent van het inkomen. Elk extra jaar onderwijs betekent een daling van het landelijke armoedepercentage met negen procent.
 
Het rapport laat zien dat er ook in de afgelopen jaren vooruitgang is geboekt:

 • Sinds 1990 is het sterftecijfer onder kinderen jonger dan vijf jaar wereldwijd meer dan gehalveerd.
 • In 129 landen gaan er evenveel jongens als meisjes naar de basisschool.
 • Het aantal mensen dat in extreme armoede leefde, is met bijna de helft gehalveerd ten opzichte van 1990.

Maar volgens het rapport is deze vooruitgang niet eerlijk verdeeld:

 • De armste kinderen lopen twee keer zoveel kans te sterven voor hun vijfde verjaardag of te lijden aan chronische ondervoeding als de rijkste kinderen.
 • In een groot deel van Zuid-Azië en sub-Sahara Afrika hebben kinderen van ongeschoolde moeders bijna drie keer meer kans om te sterven voordat ze vijf jaar zijn, dan kinderen van moeders die secundair onderwijs hebben gevolgd.
 • Meisjes uit de armste huishoudens lopen 2,5 keer meer risico om te trouwen als kind, dan meisjes uit de rijkste huishoudens.
 • Nergens zijn de vooruitzichten grimmiger dan in sub-Sahara Afrika, waar twee op de drie kinderen (minstens 247 miljoen kinderen in totaal) extreem arm zijn. Zij ontberen alles wat ze nodig hebben om te overleven en zich te ontwikkelen.
 • Hoewel onderwijs een unieke rol speelt bij het verminderen van achterstand bij kinderen, is het aantal kinderen dat niet naar school gaat sinds 2011 toegenomen. Momenteel gaan 124 miljoen kinderen niet naar de basis-l of middelbare school. Een aanzienlijk deel van de kinderen dat wel naar school gaat, leert daar niets. Bijna twee op de vijf kinderen die de basisschool hebben afgerond, kunnen niet lezen, schrijven of rekenen.

Praktijkvoorbeeld: Nigeria

Arjan de Wagt, voedingsdeskundige voor UNICEF in Nigeria, ziet in de praktijk hoe oneerlijk de verdeling is: "Te veel kinderen in Nigeria overlijden voor hun vijfde verjaardag aan oorzaken die met voldoende voeding of medische zorg te voorkomen waren geweest. Door het conflict in het noorden van Nigeria zijn de omstandigheden voor talloze kleine kinderen een van de dodelijkste ter wereld. Om de sterftecijfers naar beneden te krijgen, staan we voor de uitdaging om met name de allerarmste groepen kinderen in de moeilijkst bereikbare gebieden te helpen. Daar span ik me als voedingsdeskundige voor in, maar er moet nog veel meer gebeuren."

Als er niks verandert, krijgt sub-Sahara Afrika in 2030 te maken met de volgende - zeer ernstige - gevolgen:

 • Bijna de helft van de 69 miljoen kinderen in deze regio zal voor hun vijfde verjaardag overlijden door vaak vermijdbare oorzaken.
 • Meer dan de helft van de 60 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd zal nog steeds geen onderwijs volgen.
 • Negen op de tien kinderen zal in extreme armoede leven.

Ongelijkheid is op te lossen

Betere gegevens over de meest kwetsbare kinderen, innovatieve manieren om oude problemen op te lossen, meer rechtvaardige investeringen en een grote betrokkenheid van de gemeenschappen helpen om verschillen te verkleinen.
 
"Het wegnemen van eerlijke kansen voor honderden miljoenen kinderen bedreigt niet alleen de toekomst van deze individuele kinderen. Door de cyclus van achterstand van generaties gezinnen niet te doorbreken, komt de toekomst van een hele samenleving in gevaar," zegt UNICEF-directeur Anthony Lake. "We hebben een keuze: investeer nu in deze kinderen, voordat onze wereld steeds ongelijker en meer verdeeld wordt."

The State of the World's Children 2016

SOWC Cover

Gevlucht voor Boko Haram

State Lawan Mustafa Mala

Lawan Mustafa Mala (12) verkoopt water op een markt in Maiduguri, Nigeria. Bijna twee jaar geleden ontvluchtte hij met zijn familie de regio Bama, waar hevig gevochten werd door terreurbeweging Boko Haram en het Nigeriaanse leger. Lawan Mustafa gaat niet naar school, want dat kunnen zijn ouders niet betalen.

In de eerste klas gestopt met school

State Arieful Islam

Arieful Islam (13) werkt in een bakstenenfabriek in Assasuni, Bangladesh. In de eerste klas ging hij al van school en sindsdien heeft hij nooit meer de kans gekregen om na te denken over zijn toekomst.