Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

61 jaar hulp voor kinderen

24 juni 2016

Op 24 juni 2016 bestaat UNICEF Nederland 61 jaar. Al die jaren zette Nederland zich via UNICEF in voor kinderen wereldwijd. "Er is indrukwekkend veel bereikt, maar die inzet blijft nodig", zegt Jan Bouke Wijbrandi, directeur van UNICEF Nederland. 

"Er is indrukwekkend veel bereikt, maar die inzet blijft nodig", zegt Jan Bouke Wijbrandi, directeur van UNICEF Nederland.

De afgelopen 61 jaar verveelvoudigde de jaarlijkse Nederlandse bijdrage voor het werk van UNICEF voor kinderen wereldwijd van 113.000 gulden naar ca. 50 miljoen euro. Mede dankzij de steun vanuit Nederland werd schoon water verstrekt in Burkina Faso, kregen miljoenen kinderen een inenting, is kindersterfte fors teruggedrongen en wordt op dit moment onderwijs gegeven aan vluchtelingen uit Syrië. "Op al die manieren kunnen we dankzij onze donateurs in het leven van kinderen echt een verschil maken", vertelt Wijbrandi.

Ruim 300.000 donateurs

Ruim 300.000 donateurs dragen jaarlijks bij aan het werk van UNICEF. Al jarenlang levert het Nationale UNICEF Comité in Nederland een van de grotere bijdragen aan het werk van UNICEF wereldwijd. "De grote bereidheid van Nederland om bij te dragen voor mensen in nood is erg bijzonder", zegt Wijbrandi. Door die steun kon UNICEF in 61 jaar uitgroeien van een initiatief van een aantal gedreven vrijwilligers tot de kinderrechtenorganisatie die het vandaag is.

Samenwerken met bedrijfsleven

Het werk van UNICEF kreeg in die jaren ook nieuwe dimensies. UNICEF werkt nu samen met het bedrijfsleven om het leven van kinderen te verbeteren. Bedrijven als KLM, H&M en Philips geven financiële steun, maar daar blijft het niet bij. "We gaan met die bedrijven in gesprek om te kijken hoe ze zelf de situatie van kinderen kunnen verbeteren. Zo ontwikkelt UNICEF samen met Philips medische apparatuur voor kinderen in ontwikkelingslanden en we helpen H&M om kinderarbeid uit te bannen", legt Wijbrandi uit.

Ook voor kinderen in Nederland 

UNICEF komt ook op voor kinderen in Nederland. "Het gaat goed met kinderen in ons land, maar we mogen de kwetsbare groepen niet vergeten. Met het kinderrechtenverdrag hebben we een krachtig middel in handen om voor deze kinderen te pleiten." UNICEF spreekt de overheid aan als kinderen in Nederland in de knel komen, bijvoorbeeld op het gebied van huiselijk geweld, de situatie van kinderen in asielzoekerscentra en de achterstanden die er zijn bij kinderen in het Caribische deel van het Koninkrijk.

Hoopvolle veranderingen

De meest hoopvolle verandering is dat dankzij de vooruitgang in veel ontwikkelingslanden het werk zelf anders wordt. "Landen waar het voorheen noodzakelijk was om hulp op te zetten vanuit UNICEF, kunnen steeds meer zelf zorg dragen voor hun gezondheidszorg, onderwijs en noodhulp", vertelt Wijbrandi. Mede dankzij internationale afspraken zoals het kinderrechtenverdrag en de Millenniumdoelen worden die landen ook uitgedaagd om actie te ondernemen. "Het is fantastisch om te zien dat we nu vanuit onze expertise partner zijn van overheden die zelf hun verantwoordelijkheid voor kwetsbare kinderen beter aankunnen."

60 Jaar 3

60 Jaar 2

60 Jaar 1