Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Einde aan gesleep met gevluchte kinderen?

22 juni 2016

UNICEF is blij met de eerste stap in het beëindigen van het gesleep met gevluchte kinderen. Woensdag nam staatssecretaris Dijkhoff de motie van Voordewind over die het kabinet vraagt om serieus te inventariseren hoe het vele verhuizen van kinderen in asielopvang kan worden gestopt.

Deze inventarisatie leidt hopelijk tot het beëindigen van een grote bron van onrust en stress bij kinderen in asielzoekerscentra en noodopvangvoorzieningen.

Samen met de Werkgroep Kind in azc pleit UNICEF Nederland al jaren voor minder verhuizingen van asielzoekerskinderen. Het Nederlands asielsysteem is nu zo ingericht dat kinderen soms wel tien keer moeten verhuizen in een jaar tijd. Dat betekent dat ze telkens opnieuw afscheid moeten nemen van vriendjes, van een vertrouwde plek en van hun school.

Deze onnodige verhuizingen beschadigen kwetsbare kinderen die vaak in hun thuisland en tijdens hun vlucht ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Het kan leiden tot hechtingsproblemen, extreem teruggetrokken gedrag en leerachterstanden op school.

De Werkgroep Kind in azc volgt met belangstelling het komende onderzoek. De werkgroep denkt ook graag mee over oplossingen om de asielopvang kindvriendelijker te maken zodat deze voldoet aan de eisen van het internationale verdrag voor de rechten van het kind.

Meer informatie over de impact van verhuizingen op asielkinderen en 'asielopvang kinderrechtenproof' is te vinden op www.kind-in-azc.nl.

Verhuizen Asielzoekerskinderen