Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Jemen: schade, leed maar ook nieuwe kansen

2 juni 2016

Marije Broekhuijsen werkt voor UNICEF in Jemen. In dit door oorlog geteisterde land zijn schoon water en werkende toiletten schaars. Marije en haar collega's doen hun uiterste best om daarin verandering te brengen.

April 2016

Het regenseizoen is op zijn hoogtepunt als ik onderweg ben naar Sa'ada, een van de zwaarst getroffen provincies in Jemen. Ik ga UNICEF-projecten voor water, sanitaire voorzieningen en hygiëne bezoeken. Door de hevige regen kunnen droogstaande rivierbeddingen ineens vol water stromen. Dit maakt de reis extra gevaarlijk. De meeste bruggen op deze route zijn namelijk verwoest tijdens de oorlog. Vandaag zit het ons gelukkig mee. De zon schijnt en ik zie veel lachende mensen langs de weg.

Bijna veertig procent van de bevolking in Sa'ada heeft hun huizen verlaten. Sommigen verblijven op veiliger plekken in de provincie, anderen trekken naar het zuiden. Langs de weg in Amran zie ik groepen mensen die, ingeklemd tussen stad, bergen en akkers, onder barre omstandigheden in tenten en hutten wonen. Sommigen van hen hebben al hulp van UNICEF gekregen in de vorm van latrines en hygiënekits, maar er is nog veel meer hulp nodig.

Niet naar buiten

In de stad Sa'ada zijn scholen, ziekenhuizen, overheidsgebouwen en watervoorzieningen verwoest. Mensen durven niet naar buiten om hun waterrekeningen te betalen, zodat het lokale watervoorzieningsbedrijf zonder inkomsten zit. Om een volledige ineenstorting van het waternetwerk in Sa'ada en omgeving te voorkomen, heeft UNICEF het bedrijf sinds 2015 al van meer dan 500.000 liter diesel voorzien. Die houdt generatoren draaiende, die op hun beurt stroom bieden aan waterpompen in de stad en aan meer dan dertig watertoevoersystemen op het platteland. Daardoor hebben 240.000 mensen toegang tot schoon water. Ook hebben we, in samenwerking met de lokale afvalinzameling, veel vuilnis opgeruimd dat een bedreiging vormde voor de volksgezondheid. Mensen die in leegstaande huizen bivakkeren, krijgen van ons onder meer jerrycans en zeep en de beschikking over toiletten.

Tijdens mijn bezoek aan Sa'ada ontmoet ik mensen die van UNICEF hulp krijgen, om te zien wat we nog meer voor hen kunnen doen. Duurzame oplossingen hebben prioriteit. We willen waternetwerken verlengen, zodat we niet meer met vrachtwagens schoon water naar de bevolking hoeven brengen. En we overwegen om de waterpompen aan te drijven met zonne-energie in plaats van met diesel. Deze oorlog heeft veel schade en leed veroorzaakt, maar hij heeft ook nieuwe kansen gecreëerd zodat we de voorzieningen in Jemen kunnen verbeteren.
01 Water Damaj 1

Marije Broekuijsen: "Ik ontmoette dit meisje bij een waterpunt in Damaj. Ze is samen haar familie haar dorp in de bergen ontvlucht. Vroeger moest ze meer dan drie kilometer lopen om water te halen. Nu is de pomp vlakbij."

03 Cleaning Campaign 1


"In veel dorpen en steden in Sa'ada is lang geen vuilnis meer opgehaald, omdat dat te gevaarlijk was en omdat er niet genoeg brandstof was voor de vuilniswagens. Tijdens mijn bezoek aan Damaj werd daarom een grote schoonmaakactie gehouden."

12 Water Saada 3

"Bijna overal in Jemen is het normaal dat kinderen hun moeders helpen bij het water halen. Terwijl ze hun jerrycans vullen hebben ze tijd om met elkaar te kletsen."

19 Water Nushor 2

"Overleg met een aantal gemeenschapsleiders en medewerkers van het lokale watervoorzieningsbedrijf. UNICEF gaat onderzoeken of er een waternetwerk kan worden aangelegd vanaf de dichtstbijzijnde bron. Dit vraagt om een grote investering, maar het is op de langere termijn een duurzame en kosteneffectieve oplossing. Bovendien zal de hele gemeenschap hiervan profiteren en niet alleen degenen die voor de oorlog zijn gevlucht."

Gerelateerd aan dit onderwerp