Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

PvdA en Groen Links: belang van kind in asielprocedure

10 mei 2016

UNICEF Nederland is blij met het plan van de PvdA en GroenLinks om een initiatiefwet in te dienen die verplicht om in de asielprocedure rekening te houden met het belang van het kind en daarmee de rechten van kinderen beter te waarborgen.

Als dat al meteen bij de start van de asielprocedure gebeurt, voorkomt het dat het welzijn van kinderen op latere momenten onder druk komt te staan. Bijvoorbeeld omdat ze terug moeten naar hun land van herkomst terwijl dat in praktijk niet kan.

Oog voor kind

Al jaren pleit UNICEF voor meer aandacht voor kinderen in de asielprocedure en -opvang. Nog onlangs ontwikkelde UNICEF een instrument dat gebruikt kan worden bij het invullen van belang van het kind. Deze Child Notices geven specifieke informatie over de situatie van kinderen in hun landen van herkomst. De informatie die daarin staat, geeft inzicht in de redenen voor kinderen om te vluchten en is essentieel bij het nemen van beslissingen in asiel- en migratieprocedures waar kinderen bij betrokken zijn.

In 2009 bracht UNICEF Nederland in samenwerking met anderen Kind in het centrum: Kinderrechten in asielzoekerscentra uit waarin de situatie van asielzoekerskinderen werd afgezet tegen de eisen die het VN-Kinderrechtenverdrag stelt. Daarin werd er eveneens voor gepleit om vanaf de start van de procedure rekening te houden met het belang van het kind. Alleen op die manier kunnen goed afgewogen beslissingen worden genomen.

Verbeteringen

De Werkgroep Kind in azc, waarin verschillende organisaties verenigd zijn, is ook blij met het plan. Binnenkort verschijnt een voorstel voor nog meer verbeteringen van de asielprocedure en -opvang van kinderen onder de titel 'Zo kan het ook'. Daarin staat het belang van het kind eveneens centraal.

Ook zonder wetswijziging moet het belang van het kind (gedocumenteerd) worden meegewogen, omdat we gebonden zijn aan artikel 3 van het VN-Kinderrechtenverdrag waarin staat dat bij alle maatregelen die kinderen betreffen het belang van het kind voorop dient te staan.

Nederland is sinds 1995 partij bij dit verdrag en deze regels gaan boven de nationale wetgeving. Toch is het belangrijk dat de uitgangspunten in Nederlandse wetgeving worden vertaald, zodat iedereen weet dat hij zich eraan heeft te houden. Ook de IND in de asielprocedure.

Voordelen op een rijtje

Als het belang van het kind uitgangspunt is in de asielprocedure heeft dat de volgende voordelen:

  • oog voor behoeften en rechten van kind;
  • sneller duidelijkheid voor kinderen en hun gezin;
  • de ontwikkeling van kinderen wordt minder verstoord;
  • weloverwogen beslissingen;
  • minder willekeur in besluitvorming (ook omdat minder gebruik gemaakt hoeft te worden van de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie);
  • niet langer strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag, andere verdragen en Europese regelgeving en jurisprudentie.