Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

EU-Turkije overleg bescherming van kinderen op de vlucht moet hoog op de agenda

16 maart 2016

UNICEF dringt er bij de Europese Unie en de Turkse overheid op aan om de bescherming van kinderen op de vlucht hoog op de agenda te zetten. Ieder besluit dat Europa neemt heeft grote gevolgen voor de levens van duizenden kinderen die onder verschrikkelijke omstandigheden naar en binnen Europa reizen.

Op 17 en 18 maart 2016 vindt in Brussel overleg plaats tussen EU en de Turkse regering. Tijdens dit overleg worden de details van het vorige week in Brussel overeengekomen voorstel om de migratiestroom naar Europa te bedwingen nader besproken. 

De vluchtelingencrisis is bovenal een crisis voor een toenemend aantal wanhopige kinderen en hun families. Op dit moment is 41 procent van de mensen die via de West-Balkanroute Europa binnenkomt kind. Kinderen ontvluchten de bombardementen in Aleppo en het geweld in Afghanistan en omringende landen. De meerderheid van de mensen die in Europa arriveren, zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Alleen al dit jaar sterven gemiddeld twee kinderen per dag op de route van Turkije naar Griekenland.

Grenzen sluiten brengt kinderlevens in gevaar

Door het sluiten van de grenzen zijn nu duizenden kinderen gestrand op een plek waar ze geen beschutting hebben tegen de regen en de kou. Morgen dreigen ze teruggestuurd te worden, van Griekenland naar Turkije, zonder dat gekeken wordt naar wat voor hen de beste oplossing is. Het sluiten van de grenzen zonder het bieden van goede en legale alternatieven om een veilige plek te vinden, brengt de levens van kinderen in gevaar.

Verzoeken aan EU-lidstaten

UNICEF is blij met het besluit van de Europese Unie om Griekenland te helpen oplossingen te vinden voor de humanitaire ramp die zich in het land voltrekt en roept de EU-lidstaten tegelijkertijd op:

  • het recht van ieder kind om internationale bescherming aan te vragen te garanderen.
  • bij het beoordelen van asielaanvragen van kinderen altijd rekening te houden met kind-specifieke vervolgingsgronden.
  • de grenzen niet te sluiten zonder dat er alternatieve veilige en legale routes worden georganiseerd voor mensen die oorlog en geweld ontvluchten en veiligheid zoeken. Zorg voor grootschalige humanitaire uitnodigingsprogramma's.
  • werk te maken van de hervestiging van vluchtelingen. Geef prioriteit aan kinderen en families en zorg ervoor dat er professionals bij betrokken zijn die ervaring hebben in het werken met kinderen en gezinnen.
  • ervoor te zorgen dat kinderen en hun families snel herenigd kunnen worden.
  • geen kinderen terug te sturen naar transit landen of herkomstland als dit het principe van non-refoulement schendt.
  • geen enkel kind terug te sturen zonder dat er een afweging is gemaakt of dit in zijn of haar belang is. Deze belangenafweging moet per individueel kind plaatsvinden, ook voor kinderen die in familieverband zijn gekomen. Terugkeer kan niet plaatsvinden als het kind het risico loopt gevangen gezet te worden, onmenselijk behandeld te worden, verhandeld of uitgebuit te worden.
  • de hulpverlening en opvang faciliteiten in Turkije onmiddellijk te verbeteren. Ieder kind heeft recht op kindvriendelijke asielprocedures, opvang, humanitaire hulp, bescherming en andere basisvoorzieningen, in elk land waar het terecht komt.
  • artikel 13 van de EU Terugkeerrichtlijn volledig te implementeren. Dit betekent dat mensen het recht hebben om tegen een besluit tot terugkeer in beroep te gaan bij een onafhankelijke instantie, alsook het recht op gratis juridische ondersteuning en vertegenwoordiging in een taal die het kind begrijpt en door professionals die getraind zijn in kinderrechten en kindvriendelijke gesprekstechnieken.

Gerelateerd aan dit onderwerp