Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Gevluchte kinderen in de wacht

25 februari 2016

'Wachten op je toekomst. Kinderen in de noodopvang in Nederland' is de titel van het rapport dat de Kinderombudsman vandaag uitbrengt. UNICEF en ook de Werkgroep Kind in azc ondersteunen de vraag om opvang die 'kinderrechtenproof' is.

Momenteel verblijven er zo'n 12.000 kinderen in de asielopvang, waarvan ongeveer 3.500 in de noodopvang. 'Wachten op je toekomst. Kinderen in de noodopvang in Nederland'is de titel van het rapport dat de Kinderombudsman vandaag uitbrengt. Hierin wordt aandacht gevraagd voor de situatie van de ongeveer 3.500 kinderen in tijdelijke noodopvanglocaties. Sinds de verhoogde asielinstroom van 2015 verblijven zij in deze 'wachtruimtes' die niet zijn ingericht op lang verblijf en zeker niet op een verblijf van kinderen. De Kinderombudsman heeft onderzoek gedaan en concludeert:

  • Hoe langer het verblijf en hoe grootschaliger de noodopvang des te meer komt de situatie in strijd met het Kinderrechtenverdrag.
  • De vele verhuizingen zijn schadelijk voor kinderen.
  • De wachttijden voor de procedure en voor gezinshereniging zijn onacceptabel lang.
  • Alleenstaande minderjarigen die 18 worden vallen tussen wal en schip.
  • Kinderen lopen het risico op blijvende achterstanden.

UNICEF en ook de Werkgroep Kind in azc ondersteunen de vraag om opvang die in lijn is met de kinderrechten. Zij pleiten al sinds 2010 voor aandacht voor de situatie van alle kinderen in de asielopvang op basis van het in 2009 verschenen rapport 'Kind in het centrum. Kinderrechten in asielzoekerscentra'. De conclusies hierin zijn hetzelfde.

De Werkgroep Kind in azc pleit al jaren voor kleinschalige, kindvriendelijke opvang van kinderen op één plek waarbij ouders zelf verantwoordelijkheden en mogelijkheden krijgen. UNICEF is als lid van de werkgroep blij met de initiatieven die nu vanuit enkele gemeenten worden genomen om soortgelijke opvang te creëren.

Op 20 november 2015 Kinderrechtendag deden 158 organisaties een oproep om te komen tot 'kinderrechtenproof' opvang: zonder verhuizingen en met onderwijs, gezondheidszorg en ontspanning en ondersteuning van de ouders. 

Gerelateerd aan dit onderwerp