Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Vluchtelingenstroom meer kinderen en vrouwen dan mannen

3 februari 2016

Voor het eerst sinds het begin van de grote vluchtelingenstroom zijn er meer vrouwen en kinderen dan mannen onderweg naar Europa. Vrouwen en kinderen maken nu zestig procent uit van alle vluchtelingen die zich bij de Grieks-Macedonische grens melden. 

Ruim een op de drie asielzoekers die de gevaarlijke oversteek van Turkije naar Griekenland wagen, is een kind. En mogelijk zijn het er nog meer, omdat veel minderjarigen pas hun leeftijd melden als ze hun bestemming hebben bereikt en zich laten registreren. In juni 2015 bestond bijna driekwart van alle vluchtelingen uit mannen.

Extra bescherming voor kinderen zonder begeleiding

Kinderen moeten prioriteit krijgen bij elk punt op de route. Ze moeten goed worden geïnformeerd over hun rechten op asiel en gezinshereniging in Europa. Het belang van het kind staat altijd voorop. UNICEF steunt het recht van alle kinderen op gezinshereniging, omdat vooral alleenreizende kinderen een makkelijke prooi zijn voor smokkelaars en mensenhandelaars.

Het exacte aantal kinderen dat alleen reist, is niet bekend. Maar geschat wordt dat alleen al in Duitsland en Zweden circa 90.000 minderjarigen zonder begeleiding zijn.

Unicefmkkidsonthemove7 340

Unicefmkkidsonthemove 340